МЗХГ: Протоколи за продажби на мляко не се признават при обвързаните плащания

BASF

Рангел МатанскиМинистерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) отхвърли предложението на съпредседателя на Националния съюз на говедовъдите в България Рангел Матански да бъдат признати като отчетни документи протоколите за продажба на сурово мляко. Мотивите за искането на Матански са, че промените в Наредба 3, която касае обвързаните плащания, са влезли в сила в края на февруари 2017 г. Именно в тях е залегнало изискването продажбите на мляко да се доказват със счетоводни документи. С промените в наредбата бе наложен и нов отчетен период – от 1 октомври до 30 септември следващата година. До обнародване на наредбата голяма част от млекопроизводителите са ползвали протоколи за продажба.

Рангел Матански се позовава на Закона за данъците и доходите на физически лица (ЗДДФЛ), под чиито обхват попадат земеделски производители – физически лица. В него е посочено, че физически лица, които не са задължени да издават фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка, издават документ за придобитите от тях доходи, какъвто е протоколът. Той се позовава още и на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби, според която протоколите представляват първични счетоводни документи.

Отказът на министерството е мотивиран с текстове от Наредба 3. „Приемно-предавателните протоколи … са допустим документ за отчитане на реализацията на собствена, непреработена продукция по смисъла на
чл. 27а, т. 2, т. 6 от наредбата“, посочват в обяснението си от МЗХГ.

EKODARPOL

Leave a Comment


шест − 5 =