Иман Буут, ГД „Агри“: Ще ви разочаровам за селскостопанската политика

BASF
Сегашната ОСП не е постигнала едни от най-важните си цели: връщане на младите хора в земеделието и европейците в селските райони, опазване на природата и справедливо разпределяне на субсидиите

IMG_2564

Иман Буут - третият отдясно наляво

Иман Буут – третият отдясно наляво

„Страх ме е, че ще ви разочаровам“, каза вчера по време на втория дебат за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Иман Буут от Главна дирекция „Агро“ към Европейската комисия. Дебатът, организиран от Института по агростратегии и иновации и ИнтелиАгро, се проведе в София, а в него своите позиции изразиха както вицепремиерът Томислав Дончев и земеделският министър Румен Порожанов, така и гости от ГД „Агри“, а също и от Франция, Полша, Ирландия и Испания. Имаше човек и от Копа и Коджека, и от европейските профсъюзи. Специален лектор бе топ експертът по ОСП Алън Матюс.  

„Селското стопанство не е най-големият играч при определяне на европейските политики“, обърна внимание Буут. Той посочи, че Европейският съюз има да се справя с кризи и проблеми като Брекзит, мигрантите, сигурността. Тяхното решение е свързано с разполагането на достатъчен бюджет.

В същото време сегашната ОСП не се е справила с голяма част от задачите си, се разбра от думите на Буут.

Младите хора не са се върнали в земеделието, както и европейците в селските райони. „Зелените плащания“, които са част от директните, и заемат 30 на сто от тях, се прилагат по твърде усложнен начин, но също така и не толкова успешно в полза на природата. Те могат да бъдат премахнати през новия програмен период, но могат да бъдат и подобрени. Коя алтернатива ще се избере, тепърва ще се решава.

Европейското общество иска да знае за какво се изразходват парите от данъците, които плаща, и които са предназначени за земеделието. Опазването на околната среда е едно от основните му искания, но насреща аграрният сектор предлага увеличен въглерод в почвата и намалено биоразнообразие.

Промените в климата въобще не са били залегнали като приоритет в този програмен период.

Другият голям проблем е, че в общоевропейски план 80 на сто от европейските средства за подпомагане доходите на фермерите отиват при 20 процента от земеделците, което също е неприемливо. Целта на директните плащания е да се подпомогнат земеделските доходи, тъй като те са по-ниски от тези на работещите в останалите икономически сектори. Като средство за решаване на проблема с доходите представителят на ГД „Агри“ предложи на фермерите да участват във веригата на доставки на храни.

Като конкретна несвършена работа от България Иман Буут посочи неизползването на бюджета, предвиден за иновации в селското стопанство. Става въпрос за възможността с малко средства да се постигне по-голям икономически ефект. Западноевропейските фермери са активни бенефициенти в тази сфера, а източноевропейците въобще не са използвали този инструмент.

Фермерите не се възползват и от дигитализацията, която би им дала възможност например чрез сателитните снимки да определят и необходимостта от влагането на торове.

За нашата земеделска политика вероятно е лоша новината на Буут, че пазарните мерки ще се запазят вероятно и в следващия програмен период. Лоша, тъй като България е сред държавите, които черпят най-малко от този бюджет. (Темата не бе доразвита от Иман Буут, но тук става въпрос за компенсациите заради ембаргото на Русия при плодовете, за което квотата на нашата страна е микроскопична – 2 хил. тона; субсидиите за съхранението на млечни продукти също са недосегаеми за нас заради малкото ни производство на твърди сирена, масло и др., липсата на производство на сухо мляко и т.н. – б.р.)

Иман Буут информира каква ще е процедурата при одобряването на следващата ОСП на Европейския съюз. Първо, през ноември т.г. комисарят Фил Хоган ще направи съобщение за виждането каква да е следващата земеделска поликита като очертае общите цели и тенденции. През месец май 2018 г. Европейската комисия ще предложи за обсъждане многогодишната финансова рамка, в която ще бъде посочен и бюджета за земеделие. На база на тази рамка ще започнат да се разработват правните предложения за европейската земеделска политика. През 2019 г. в Европейския парламент ще тръгне дискусията за бюджета.

 

 

 

 

Leave a Comment


три + = 6