Св. Русалов, НАЗ: Стандартът на фермерите в ЕС не е изравнен, но по този въпрос не се говори

BASF
Асоциацията на зърнопроизводителите е категорично против националните дофинансирания

Какви са изводите, които председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Светослав Русалов си направи от изказванията на европейските лектори при втория дебат „ОСП след 2020 г.„, който се проведе в четвъртък, 21 септември 2017 г. в София? На този върос на Агро Пловдив председателят отговори така:

Светослав Русалов„Почти всички държави искат опростяване на Общата селскостопанска политика. Но за това как точно ще се изрази опростяването и по какъв начин, е много важно да се продължи комуникацията и да се намери правилния подход. В същото време всички са за запазване на Първи стълб за директното подпомагане. Ние също поддържаме тази позиция и за нас директното подпомагане е най-правилният подход – и в исторически план, и занапред. 

Относно подпомагането във Втори стълб позицията на НАЗ е, че неефективно се използват средствата, тъй като в него има възможности за корупционни схеми и съответно за отклоняване и нецелесъобразно насочване на европейски средства. Другите държави са за силен Втори стълб. Нашата позиция е с цел да заострим вниманието, че в България не се изразходват правилно средствата по него, създават се кухи проекти, чията единствена цел е усвояване на европейски субсидии.

При предприсъединителния договор, който е подписан през 2005 г., е записано, че България ще получи изравняване на европейското подпомагане през 2016 г. Изравняване с държавите членки при тяхното стартиране през 1956 г.! Да, постигнахме това ниво през 2016 г. Това беше нашият таван, който в никакъв случай не може да се нарече изравняване със сегашното субсидиране на старите държави членки на ЕС. Затова в нашата позиция настояваме да се изравни подпомагането. А, ако се наложи да има държавно подпомагане, то да не е повече от 30% от подпомагането на останалите държави членки.

Но понеже се заговори в последно време за национално дофинансиране, затова поставяме това ограничение. Нашата позиция по този въпрос е, че сме категорично против национално дофинансиране, тъй като има по-силни държави като Германия и Франция, те могат да отделят много по-голям ресурс за своите фермери, докато България – надали.

Трябва да има политика за уеднаквяване на стандарта на фермерите. Но не съм чул официално такава позиция от страната на земеделската комисия в ЕК.“

EKODARPOL

Leave a Comment


две + 9 =