Нощта на учените в ИЗК „Марица“: Науката е игра!

BASF

деца в ИЗК "Марица" в Нощта на учените

Няколко поколения – от наскоро проходили до наскоро пенсионирани, но до един отдадени на науката, се събраха в Европейската нощ на учените в ИЗК „Марица“ в Пловдив снощи. За многото деца, които изведнъж напълниха лабораториите на института, науката бе бои, лепило, вода и малко магия, с която превърнаха Нещо в Друго, което приличаше на пластелин. Но не беше. То се разтягаше и свиваше, и от него ставаха странни фигури с различен цвят. Такива, каквито искаш да направиш и други, които по собствена воля си променяха формата. Защото, както за децата, така и за възрастните, науката е игра. За децата – весела, за учените – сериозна.

В залата на втория етаж семейство Картофови бе представено пред възрастните с цялото уважение към многообразието му. А то наистина е събрало видове, които сякаш нямат нищо общо един с друг. Защото къде е приликата между патладжана и годжи берито? Или между картофа и физалиса? Да не говорим за омайната мандрагора, която дори и в „Хогуъртс“ изучават.

Най-младите учени разказаха пред по-възрастните си колеги и пред гостите на Нощта за шансовете, които дава днешното образование за по-амбициозните. Валентина Иванова и Михаил Ангелов са се възползвали от възможностите на европейската програма „Еразъм +“ и са допълнили знанията си в Западно Померанския технологичен университет в Полша. И по-точно в лабораториите за молекулярна биология. „Бих посъветвал студентите, които се колебаят дали да се запишат в програмата, направо да стягат куфарите“, директно каза Михаил. Двата с Валя днес работят в Центъра по растителна системна биология. Той е част от проекта „PlantaSYST“ – първият, който получи финансиране от програмата „Хоризонт 2020″ и сред чиито автори са учени от ИЗК „Марица“.

Божидара разказа за студенските стипендии, осигурени от Европейската комисия, и за студентските практики. Тя е възпитаник на факултета по Медицинска биология в Пловдивския университет „П. Хилендарски“. В момента стажува в лабораторията на пловдивска болница и счита, че опитът там и е полезен за създаването на работни навици, за приобщаването й в професионална среда и за възможността да самопрецени знанията си и да ги допълни.

Отляво надясно: Божидара, Михаил, Валентина и модераторът Ганчо Пасев

Отляво надясно: Божидара, Михаил, Валентина и модераторът Ганчо Пасев

По-късно семейство Картофови, заедно с други семейства се глобализираха под формата на сандвичи и напитки, с които Европейската нощ на учените премина към по-вкусната си част.

 

 

Leave a Comment


6 + = девет