Проектонаредбата за мярка 4.1.2. ще бъде коригирана частично

пасище

Внесени са предложения за изменения от НССЗ, дружество и две физически лица

Проектонаредбата за прилагане на мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства“ ще бъде променена частично. Корекциите са по предложения на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), която ще е ангажирана да помогне безвъзмездно на по-малките земеделци, които искат да кандидатстват по мярка 4.1.2. Предложения за промени са направени и от „Градинар груп“ ООД, както и от други две лица чрез Портала за обществени консултации. Част от предложенията са приети от земеделското министерство, повечето обаче са отхвърлени – виж ТУК.

Аграрното министерство не е приело предложението тиквите и орехите да бъдат включени в списъка на приоритетните култури с мотива, че по подмярка 6.1, 6.3 и 4.1 вече са били създадени много насаждения от двете култури, поради което няма необходимост от приоритизирането им и в подмярка 4.1.2.

Отхвърлено е и предложението максималният размер на допустимите разходи за колективни инвестиции да се увеличи от 70 хил. евро на 500 хил. евро.

Не се приема също така искането да отпадне задължението за предоставянето на три оферти при кандидатстване.  „Това е излишно при положение, че след подписване на договор задължително ще се провежда процедура по ЗОП или ПМС №160 за избор на изпълнител. В случай, че бенефициентьт не се възползва от възможността да проведе процедурите преди подаване на проектното предложение, рискът при залагане на по-високи суми в бизнес плана са изцяло за него, тъй като плащането се извършва въз основа на сключен договор от проведена процедура“, мотивират се вносителите. Отговорът на МЗХГ е, че „изискването за проверка за обоснованост на разходите чрез представяне на различни оферти е заложено в ПРСР 2014-2020, както и в приложимото европейско законодателство, а процедурата за избор на изпълнител по ПМС 160, например, позволява същата да е проведена законосъобразно и при наличие само на една представена оферта.“

Приемът на проекти по мярка 4.1.2 се размина с индикативния график за отваряне на мерки по Програмата за развитие на селските райони, подготвен от земеделското министерство. Според него мярката трябваше да бъде отворена в края на август, а според миналогодишния график тя трябваше да стартира още през януари 2017 г.

Прочети още:  Мярката за малките стопанства 4.1.2 изисква електронен подпис и пари в аванс

 

 

 

 

Leave a Comment


− седем = 2