Светослав Русалов: Стократно ще нараснат белите петна, за да се защитят недобросъвестните собственици

В банковите сметки на областните дирекции се трупат огромни суми от наемите за белите петна. Откъде накъде държавата ще администрира частна собственост?

Светослав РусаловСветослав Русалов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), пред Агро Пловдив

Г-н Русалов, вчера в парламентарната комисия Земеделие и храни започна обсъждането на трите проекта за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), внесени от ГЕРБ, БСП и ПФ. Кой от вариантите ще се разглежда?

Вчера се реши да отпадне проектът на БСП. За по-нататъшно разглеждане остават вариантите на ГЕРФ и патриотите.

Каква е позицията на НАЗ към тях? Имате ли обща забележка като се знае, че те доста си приличат?

В проекта на Патриотичния фронт има два варианта при договорите за наем. Единият е в случаите на съсобственост на земята те да се сключват между собственици на над 50% от имота и земеделеца. Това предлага и ГЕРБ. Вторият вариант е съсобствениците, които са страна по договора, да притежават поне 25 на сто от имота.

Това означава ли, че вие ще подкрепите предложението на ПФ за 25%?

Не. В момента няма изискване наемателят да събира съсобственици на какъвто и да е процент от имота. Можем да сключваме договор с един от всички. Ние искаме това да остане. Не искаме въобще този текст да се пипа. Защото пипне ли се, това означава, че няма да сключваме договори. Ще се появи огромен проблем, ще има бели петна дори и да се гласува варианта за 25%. Защото

как се намират съсобственици на 25% от земята?

При положение, че от януари влезе в сила изискването арендните договори да се сключват със собствениците на 50 плюс 1 процента, искаме договорите на наем въобще да не се пипат, защото те са единствената възможност, която ни остана.

А оптимисти ли сте тогава, че ще остане сега действащия текст?

Да. Вчера двата законопроекта минаха на първо четене. Между първо и второ четене могат да се правят предложения, промени. Ние ще ги предложим.

Имате ли други забележки към двата законопроекта?

Когато има пренаемане, което е уговорено в договора за наем и аренда, не приемаме изискването отново да се информира собственика. Защо е необходимо това при положение, че той си е дал съгласието веднъж? Освен това срокът от три дни е много кратък, невъзможен е на практика. Мисля, че това беше в проектозакона на ГЕРБ. В същия, и по точно в параграф 8 ал. 1, е записано, че договори, които не отговарят на новите условия в чл. 4б и 4в, служебно да бъдат заличени. Ако договорите са сключени по действащото законодателство, те не могат да бъдат заличени по никакъв начин, защото това противоречи на Закона за нормативните актове. Следователно, този текст не е добре обмислен, въпреки че идеята е добра.

Проектозаконите носят ли по-голяма полза на земеделците?

Те са в полза на недобросъвестните собственици на земя. „Всеки собственик трябва да се грижи за земятата си с грижата на добър стопанин“ – това е записано в закона. А всеки един, който не се интересува от собствеността си, не се грижи според изискванията на закона, е недобросъвестен. Имотът му става бяло петно и оттам нататък идват злоупотребите. Тоест,

всички промени, които в момента се правят, е да защитим недобросъвестните собственици.

И съответно това налага допълнителни тежести към изрядните собственици и към земеползвателите. Защото всички нови изисквания са именно към нас и към собствениците: допълнителни декларации, допълнителни скици, нови административни тежести, още повече време … Всичко е допълнително, само защото има недобросъвестни собственици.

Какво да направят тези, които живеят в Северна България, а имат наследство в Ямболско?

Просто е. Ще направят едно пълномощно на местен човек да се разпорежда с наследството им и оттам нататък няма да имат грижи. Тези тежести, които ще се стоварят върху нас, аз как да ги въприема? С лекота ли? Ами, не съм съгласен! Аз да уведомявам в тридневен срок, да ходя да търся собственици да препотвърждават договори, да правят нотариално заверени пълномощни. Това са и финансови, и времеви разходи само защото има недобросъвестни собственици. Това се случва само защото собствениците се ожалиха и държавата си каза „Дай да решим техния проблем!“. У нас всичко се решава на парче, временно.

Този закон е кърпен около 40 пъти и сега ще му сложим 41-та кръпка,

а кардинално решение липсва. Колегите много често казват: „Заради бълхата изгаряме юргана“. Промените в закона сега се правят по политически причини за политически дивиденти. Когато Мая Манолова предложи договорите за наем да са със собствениците на 50% от земята, аз й казах: „Добре, така да бъде, но ще сложим запетая и ще продължим „като държавата се задължава да осигури при сключване на договорите за наем присъствието на всички необходими съсобственици“. А тя отговори, че не можем да вменяваме задължения на държавата. Но откъде накъде на мен тогава ще ми вменяват неизпълними задължения? Аз как да събера наследниците от Щатите, от Австралия, от Бразилия и отвсякъде да дойдат да ми подпишат договора? Естествено, че ако законът се приеме в предложения вариант, белите петна ще станат стократно повече! Това ли е целта на държавата – да администрира чужда земя? Това е закононарушение. И какво се случва с парите, които ние плащаме на областните дирекции? Аз лично плащам по 30 хиляди лева годишно за наем в едно землище. Собственикът може да дойде след двайсет години да си ги потърси. Там няма срок за поискване на парите. Допреди 3 години, когато наемите за белите петна се събираха от общините, имаше условие собственикът да си потърси сумите в 3-годишен период. Сега няма ограничение. И

по банковите сметки на държавата се трупат огромни суми.

Затова питам: Кой има интерес в страната да има повече бели петна? Има хора, които наистина са пострадали, но пак ще повторя, че не може заради бълхата да изгаряме одеалото.

За земеделците договорите на наем са по-сигурния вариант ли са отколкото да участват в разпределянето на бели петна?

При разпределянето на бели петна си има правила и това не е проблем. Но всеки земеделец предпочита да плаща на конкретни лица, вместо да превежда пари в някаква сметка. Има прекрасен чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността, който урежда взаимоотношенията между наемател и собственици. В момента законодателството е перфектно откъм разпределяне на съсобственост, откъм завеждане на искове срещу неправомерно обработване на земята.

Има един единствен проблем и той се крие в чл. 234 от Закона за задълженията и договорите,

който позволява каквато и да е вещ да се преотдава без знанието на собственика. Но понеже това е основополагащ закон, никой не иска да го промени. Защото на негова основа са създадени поне още 20 закона. Политическо решение е да не се пипа този закон, а проблемът идва точно оттам. Защото на база на този чл. 234, Комисията за защита на конкуренцията се произнася, че фалшивите договори са легитимни. Касационният съд се произнесе, че няма измама, а собствениците казаха „има“. И затова започнаха да променят Закона за собствеността и ползването на земеделската земя, а заедно с него и Закона за арендата, за кадастъра … А проблемът е в чл. 234, защото той позволява преотдаване на апартаменти, автомобили и т.н. без да е уведомен собственикът.

 

 

 

Leave a Comment


− три = 6