директна сеитба на пшеница в стопанството на Делгянски

BASF

Венелин Делгянски вече е спестил от разходите за обработка на почвата и от торовата норма

EKODARPOL

Leave a Comment


7 − = едно