директна сеитба на пшеница в стопанството на Делгянски

BASF

Венелин Делгянски вече е спестил от разходите за обработка на почвата и от торовата норма

Leave a Comment


9 + = шестнайсет