поникнала пшеница

Пшеницата си е пробила път между растителните остатъци

Leave a Comment


седем + 7 =