поникнала пшеница

Пшеницата си е пробила път между растителните остатъци

Leave a Comment


8 − три =