директна сеитба на пшеница в стопанството на Делгянски

Полето е осеяно със сухи стебла на ожънатия слънчоглед

Leave a Comment


шест − = 2