Овощари и зеленчукопроизводители поискаха държавна помощ за сертификата GlobalGAP

BASF
Браншът се оплака от поведението на застрахователите, министър Порожанов е обещал среща с асоциацията

Представители на браншови организации от овощарството и зеленчукопроизводството са поискали вчера от министър Румен Порожанов държавна помощ, която да покрие разходите им за получаване на международния сертификат GlobalGAP♦.

Мариана Милтенова

Мариана Милтенова

„Търговските вериги предупредиха производителите доставчици на плодове и зеленчуци, че от 1 януари 2018 г. задължително ще изискат сертификата, за да могат да приемат продукцията“, обясни пред Агро Пловдив председателят на Националния съюз на градинарите в България Мариана Милтенова, която взе участие в Консултативния съвет на 10 октомври.

Предложението на бранша е било помощта да се предостави по специална схема на сертифициращите организации, а бенефициенти да са производители, които искат да получат GlobalGAP. Министър Порожанов е поел ангажимент да осигури съответното целево финансиране до края на тази година.

„По мои сведения броят на българските производители, които вече са получили този сертификат е нищожен. Те са не повече от 50-60. В същото време все повече търговци у нас ще изискват GlobalGAP от доставчиците си. При експорт, сертификатът е задължителен не само за държавите от Европейския съюз, но и за направления към Изтока“, поясни Милтенова. През това лято от дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ са започнали да събират информация за разходите, свързани с издаването на GlobalGAP, така че земеделското министерство вече има базови данни за необходимия размер на помощта. „Издаването на сертификата не е никак евтино и не е по силите на голяма част от производителите. Точно затова поискахме министерството да се отзове на този неотложен за нас проблем“, посочи председателят.

Друго искане на бранш Плодове и Зеленчуци е било да се създаде работна група с представители на организациите, която съвместно с експерти от министерството да действа за изменения на нормативи, които се нуждаят от редактиране.

Министър Порожанов е бил склонен да приеме искането на браншовиците за обратно начисляване на ДДС върху продукцията, което ще е голямо облекчение както за производителите, така и за преработватели и потребители.

Темата за отношенията между земеделци и застрахователи също е била разисквана. Според участниците в Консултативния съвет застрахователните компании нямат коректно поведение при изплащане на обезщетения, свързани с градушки. Отделно от това срокът за сключване на застраховки против измръзване от пролетни слани започва да тече след като опасността е отминала. Министър Порожанов е обещал на среща с асоциацията на застрахователни дружества да осъди въпроса с тях.

♦ За GlobalGAP

globalgapМеждународният стандарт за добри селскостопански практики GlobalGAP се прилага отдавна в Европа и в повечето държави той е задължителен от години.

Притежаването на подобен сертификат гарантира на търговците пълна проследяемост от магазина до градината, откъдето е получена продукцията.

Издаването му е свързано с изискване за прилагане на интегрирана растителна защита в съответното стопанство. GlobalGAP гарантира контрол в прилагането на торове и пестициди, и добри хигиенни условия при прибиране, обработка и съхранение на продукцията. Необходимо е още производителят да гарантира безопасни условия на труд и обучение на персонала. За работниците трябва да бъдат осигурени места за хранене, за преобличане, тоалетни на 500 м. от работното място. Задължително условие е ръководството на дадената ферма да осъществява срещи с работниците, на които персоналът да може да споделя проблемите.

От Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция споделиха пред Агро Пловдив, че голяма сат от членовете им притежават от няколко години сертификата, за да могат да експортират продукцията си.

Leave a Comment


2 + = пет