Отпускат 2.6 млн. лв. за ваксини против син език

Бяла маришка овцаПравителството одобри днес решението на земеделското министерство да плати 2 638 024 лв. за доставка на ваксини против болестта син език по преживните животни. Парите са за сметка на неизразходваните средства за налагане на мерки за ограничаване и ликвидиране на болестта „инфлуенца по птиците“.

Целта на ваксинацията на преживните животни е недопускане разпространението на болестта на територията на страната и предотвратяване на икономически загуби, които биха възникнали при появата на болестта през 2015 г. Вследствие на предприетите мерки се очаква да се избегнат неблагоприятни последици за българското животновъдство.

Leave a Comment