Предложения за промени в проектонаредбата за мярка 4.2 обхващат 53 страници

BASF
мандраКандидатите, недоволни от предварителния ранкинг по подмярката, ще могат да обжалват веднага оценката на проектите си

Проектонаредбата, която променя Наредба 20/2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Преработка/маркетинг на селскостопанска продукция“, е атакувана с предложения, които заемат цели 53 страници, публикувани на сайта на аграрното ведомство. От Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) са отхвърлили голяма част от забележките като неоснователни, но също така са приели част от тях и са прецизирали текстовете в проектонорматива. (Всички предложения и отговорите на МЗХГ могат да се видят ТУК).

Общо шест лица и организации са направили предложения за изменения в наредбата. Голяма част от тях са свързани с детайли, които очевидно биха създали проблеми от различно естество както на кандидатите, така и на одобрените такива при изпълнение на проектите.

Последното предложение е на земеделски производител, регистриран като ЕТ, който предлага работещите собственици да бъдат включени в групата на работния персонал. От МЗХГ отхвърлят тази възможност.

Сред многото предложения на консултантската асоциация БАКЕП е и това: „В чл. 40, ал. 1, т. 1 да се добави, че след извършване на предварителното ранкиране на проектите, за които има наличен бюджет, да публикува в ИСУН административният акт за това решение, който бенефициентите да могат да обжалват веднага след извършване на предварителния ранкинг. В момента, при несъгласие от страна на бенефициента за правилността на предварително оценяване на неговия проект, той не може да обжалва въпросната стъпка от процеса на обработка на заявлението за подпомагане и до момента на получаване на официален отказ на проекта може да минат и две години от входирането на проекта. Едва след това бенефициента има право да обжалва въпросното административно решение. Междувременно, проекта няма да бъде въобще разпределен за обработка, въпреки, че бенефициента може да е прав. Тази ситуация е предпоставка за прилагане на изключително лоши практики от страна на администрацията, отговорна за обработка на проектите.“

Отговорът на МЗХГ е, че предложението се приема.

 

 

Leave a Comment


− едно = 3