Фермерите в Пазарджик с рекорден среден добив на царевица от 800 кг/дка

BASF

царевицаЖътвата на слънчоглед в страната е приключила или е точно пред финала с измерени 229 кг среден добив от декар в страната по данни на агростатистиката към 5 октомври.

Три четвърти от царевицата е прибрана към същата дата, което се равнява на 3 154 234 реколтирани декари. Средният добив от декар тази година е с 13.4% по-висок спрямо 2016-а и е 585 кг.

Област Пазарджик, където са засети едва 15 170 дка, е с най-високи резултати в страната – 800 кг/дка. Следват област Пловдив (66 618 дка общо) със 708 кг и Русе (258 300 дка) с 685 кг.

Цената на царевицата към началото на октомври е 253 лв./тон по данни на САПИ и е с 3% по-ниска спрямо година по-рано. При слънчогледа пазарът е видимо по-зле. Цената на маслодайното семе е с 13.2 на сто по-ниска и е 541 лв.

Leave a Comment


+ 6 = седем