Динко Иванов към министерството: Напишете методика за Мярка 14! Изчистете абсурдите!

Наредбата изисква животновъдите да издават пътен лист от фермата до пасището дори когато то е на десет метра от нея

Приемът по новата мярка 14 за хуманно отношение към животните преполови срока си, а животновъдите все още нямат отговор на някои важни въпроси, свързани с нея. Нямат, защото липсват указания за прилагането на мярката. Въпросите им са свързани както с някои абсурдни моменти в наредбата, така и с пропуски как точно да прилагат определени изисквания, свързани с администрирането. Браншът от години очакваше финансирането за хуманно отношение и точно сега, когато е пред прага му, вече се колебае дали да го премине, защото от другата страна може да е скрит дяволът в някои от изискванията. Дали е така или не е, само министерството на земеделието може да даде отговор, но такъв все още не идва. 

За това какви въпроси, свързани с мярката, си задават животновъдите, потърсихме Господин (Динко) Иванов, животновъд от Карнобат и член на Управителния съвет на Националния съюз на говедовъдите в България.

Динко Иванов

Динко Иванов

Г-н Иванов, какво се случва с кандидатстването по мярка 14? Има ли опашки пред фонда?

Мярката отвори на 25 септември и приемът приключва на 31 октомври. Проблемът при нея е този, че като при всяка една нова мярка има много неясни моменти. И всяко едно от тях е важно, никое не е второстепенно. Имаме наредба за прилагане на мярка 14, но нямаме методика. Нямаме указания за прилагането й, а те са най-важното. В наредбата е казано, че в оборите и в двора за всяко животно трябва да има по 6.6 кв. м. пространство. На пасището добитъкът трябва да е 120 дни, а 40 дни за свободно отглеждане в двор. Написано е още, че можеш да се увеличават до 10% стадата без да поемаме нов ангажимент и … И като цяло всичко спира дотук. А оттам нататък има ред въпроси без отговор.

Кои са те?

По директните плащания ние трябва да държим животните 80 дни. Имаш право да замениш крави, които бракуваш, с други като в рамките на две седмици трябва да уведомиш Разплащателната агенция. Тук такъв филм няма. Никой нищо не ти обяснява. Ясно е, че като зададеш животните в началото на периода, в края трябва да имаш същия брой. Но от октомври тази година до октомври другата година животните се променят. Трябва ли да уведомяваме Разплащателната агенция когато телето стане юница или юницата крава, само защото се променя възрастовата му група? Ако трябва, защо е важно да го правим? Животните при нас са разделени на групи – 3-месечни телета, 6-месечни, бици, юници, крави и т.н. В едно стопанство всеки ден има промени и се питаме трябва ли непрекъснато да ги съобщаваме на агенцията? Ако трябва, то Разплащателната агенция ще се превърне в … някакво кафене, защото всеки ден животновъдите трябва да я посещават. Този момент непременно трябва да се разясни на бранша.

Да ви попитам преди да продължите: Министерството не организира ли семинари за прилагането на мярката преди да я отвори?

Имаше разяснения, но на тях се случва нещо като развален телефон. Някой примерно е казал в София: Ще приемате документи и ще търсите еди какво си, но изведнъж сега получават указания да е по друг начин. Какво имам предвид? Регионалните структури изискват документ да имаш регистриран животновъден обект пасище, за да можеш да кандидатстваш за пашуване на животните. И изискват още от животновъдите да имат пътен лист, че транспортират стадото от фермата до пасището. Добре де, питам аз. Защо ми е пътен лист, ако пасището започва веднага след оградата на стопанството? При мен от единия до другия край на фермата разстоянието е 40 пъти по-дълго отколкото от оградата до пасището. И аз сега ще трябва да си правя временен обект на пасището и да си издавам всеки ден пътен лист за десетината метра, които кравите изминават, за да идат да пасат! Парадоксът е, че в Работната група, която се формира за предварително обсъждане на условията за мярка 14, ние се разбрахме, че когато пасището е в землището, в което е и фермата, трябва да се води дневник и нищо друго. А в наредбата за хуманната мярка трябваше да се напише, че се изисква ветеринарно-медицинско свидетелство или пътен лист, както ние го наричаме, когато е необходимо. А е необходимо, когато местиш животните в друго землище или в друга област. Никога БАБХ не изисква пътен лист, когато извеждаш добитъка на паша в землището, в което е стопанството! Този пътен лист струва пари и освен това ветеринарят трябва да идва всеки ден да го издава! Ако изкарвам всеки ден 200 животни, пътният лист ще ми струва над 100 лева на ден. Плюс това, кравите трябва да се доят всяка вечер, тоест те трябва да се връщат във фермата, защото на пасището едно че няма как да се доят, второ, че млякото ще е замърсено. Освен това наредбата за мярка 14 изисква да се направи временен обект при пасището, нещо като подслон, и да го регистрираш по чл. 51. Във временния обект трябва да има вода, която отговаря на наредба 9 или течаща, и да има подслон за животните. Но тук пак влизаме в параграф 22. За да можеш да кандидатстваш по мярката, основният документ, който се изисква, е да имаш регистрация на фермата по чл. 137. У нас само на няколко места има регистрирани пасища по чл. 137. Това е в правомощията на областните директори на БАБХ и всеки сам решава.

Г-н Иванов, как животновъдите ще преглътнат това абсурдно искане за т.нар. пътен лист, когато пасището е близо до фермата? То не може да отпадне вече, тъй като тече кандидатстването и остават само две седмици до края.

И все пак се надяваме условието да се промени. От Националния съюз на говедовъдите ще зададем официално въпросите си за хуманната мярка, ще алармираме медиите. Ескаме тези неща да бъдат изчистени. Искаме ако в началото на периода ако имаш 200 животни, в края те пак да са толкова и това да удовлетвори Разплащателна агенция. Ако през годината имаш движение на повече от 10% от животните, тогава да я уведомяваш. Трябва да отпадне и условието за издаване на ветеринарно-медицинско свидетелство (пътен лист), когато извеждаш стадото на пасище в землището, в което е и фермата. С тези искания, които са логични, от министерството трябва да се съгласят и тогава всичко ще е наред. Но към момента никой нищо не казва. А има и друг въпрос, за който се сещам. Казано е, че животновъдът кандидатства по мярката за всички животни, които има във фермата. Преди това от БАБХ трябва да издадат становище, че фермата отговаря като квадратура на изискванията на наредбата. За целта от агенцията извършват на място измервания, което е правилно. Обаче човекът от БАБХ може да установи, че за кравите е осигурена достатъчна площ, но за теленцата тя не достига. Животновъдът би се сетил тогава, че може да кандидатства по мярка 14 само за кравите. Обаче в наредбата е записано, че субсидията се получава или за всички животни, или за никое. Ако кандидатстваш за по-малко от действителния брой животни – санкция. Ако кандидатстваш за повече – пак санкция. А може и да може да получаваш субсидия само за кравите, например. Ето и за това искаме от министерството да се произнесат.

Това ли са основните питанки по мярката?

Не, ще продължа. Да кажем, че имаш 200 животни. Но решаваш да бракуваш и продадеш 50 от тях, за да ги подмениш с други, по-продуктивни. След два дни купуваш новите 50. Веднага ли трябва да уведомиш фонда за това движение? Или до две седмици? В мярката за директните плащания е записано, че можеш да подмениш определен процент от стадото и да уведомиш фонда до две седмици. А мярка 14 нищо не казва по въпроса. Така рискуваме, ако си бракувал едно животно, да те санкционират за всичките в стадото.

Какво ще кажете като обобщение? 

Като цяло мярката е замислена много добре. Отвориха я, а това го чакаме от години. Парите по нея може да не са много, но не са и малко. С тях един месец стопанството може да се издържа. Адмирации за всичко направено! Но трябва да се направи още една стъпка – да се напише методика, която да изчисти всички нелогични моменти и да посочи точните правила. Нека фермерите да знаят какво ще трябва да изпълняват. Все още не е късно за това. Ние можем да кандидатстваме до 31 октомври. После има три месеца, в които ще кажат кой е одобрен и кой не е. Хубавото е, че можеш да се откажеш по всяко време от мярката. Не можеш да се откажеш само, когато са те уведомили, че ще имаш проверка. Когато си получил вече субсидия, пак можеш да излезеш от мярката, но трябва да върнеш парите с лихвата, които си взел.

 

Leave a Comment