Министър Порожанов на 18 октомври в парламента

Румен ПорожановЗа проекта на Програма на България за Председателството на Съвета на Европейския съюз в частта „Земеделие и рибарство“ утре, 18 октомври, в земеделската комисия на Народното събрание ще говори министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.

Страната ни ще председателства Съвета в периода 1 януари – 30 юни догодина.

В проекта на Програмата, в частта „Земеделие и рибарство“ е написан следният общ текст:

Бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) – опростяване и модернизиране

В съвременните условия на глобализация и увеличаващо се световно население нараства ролята на земеделското производство и развитието на селските райони като важни икономически, социални и дори политически фактори. От ключово значение е бъдещите параметри на ОСП след 2020 г. да бъдат определени по начин, който да допринесе за подобряване на устойчивостта на земеделските стопанства и за гарантиране на стабилно ниво на доходите на земеделските стопани.

В рамките на дискусията за бъдещата ОСП Българското председателство възнамерява да постави акцент върху запазване на бюджета на ОСП и на доказалите своята ефективност инструменти от настоящата структура на ОСП, включително схемата за единно плащане на площ и обвързаното с производството подпомагане, както и развитие на устойчиво земеделско производство при опазване на околната среда.

Leave a Comment