Двама владеят близо 500 хил. дка, към 36 хил. земеделци обработват 1.27 млн. дка

земеделска земя

Най-много земя се обработва в стопанствата, които са декларирали между 10 хил. и 50 хил. дка

В анализ за влиянието на общата селскостопанска политика на ЕС върху българското земеделие Министерството на земеделието, храните и горите посочва в таблици, че през 2016 г. в страната има две стопанства, които обработват над 200 хил. дка земеделски площи и общо 497 452 дка. За 2015 г. липсват данни за производители с по над 200 хил. дка земя.

Най-многобройна е групата на земеделците със стопански площи под 100 декара. Те са     35 865 на брой и представляват 58.34% от всички. Общата земеделска земя в стопанствата им е 1 126 741 дка. Земеделците, които обработват от 100 до 500 дка представляват 26.64 на сто. Тези, които владеят от 1000 до 5000 дка (6.21%) са малко повече от колегите им, които управляват от 500 до 1000 дка (5.86%). На практика двамата най-големи земевладелци представляват 0.00% от общия брой на стопанствата в страната.

Интересен е фактът, че спрямо данните за 2015 г. броят на стопанствата със земя до 10 хил. дка се е увеличил с 335 до 60 767. Съответно и площите, които са били декларирани в тази голяма група са се увеличили с около 280 хил. дка до 23 950 269 дка.

При стопанствата, които владеят по над 10 хил. дка, се забелязва, че площите им са се увеличили през 2016 г. с 80 хил. дка, а те са с две по-малко, или общо 711.

Най-много площи и през 2015 г. и през 2016 г. декларира групата на фермерите, които стопанисват между 10 хил. и 50 хил. дка. През миналата година те са обработвали общо    11 122 665 дка.

Таблици от анализа на МЗХГ:

2015- брой стопанства, декларирана земя

2016- брой стопанства, декларирана земя 2016 г.

 

 

Leave a Comment