Аграрни учени представят прогнози за развитие на основните сектори в земеделието

земя, подготвено поле„Развитие на земеделието и тенденция на стоковите пазари“ е темата на втория ден – 1 ноември, на международна конференция, организирана от Института по аграрна икономика и Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА). В нея доц. д-р Божидар Иванов ще представи вижданията на аграрните учени за следващата Обща селскостопанска политикаОСП) в ЕС след 2020 г. В дискусията ще участват представители от Ирландия и Холандия, Министерството на земеделието, храните и горите, на Националния земеделски форум, на синдикалните организации в земеделието и на изследователските организации. По програма дискусионният панел ще започне в 12:15 часа в х-л Експо в София.

Преди това са предвидени два дискусионни панела – „Растениевъдство“ и „Животновъдство“, с участието на най-големите браншови организации.

На форума САРА ще представи своите предвиждания за развитие на основни сектори в българското земеделие и ще дискутира с ключови участници и икономически субекти (фермерски организации, браншови съюзи, публична власт и др.) различните резултати
и тенденции. На Обзорния форум участие ще вземат и изследователи от ЕС и САЩ, които ще представят предвижданията за развитие на световното и европейско земеделие през следващите няколко години.

 

Leave a Comment


девет − 3 =