След 2013 г. износът на оранжерийни краставици е поел надолу

BASF
Вносът на трите основни зеленчука ще продължи да бъде по-голям от експорта до 2022 г.

д-р Емилия Соколова, САРА

Полското производство с домати, пипер и краставици в страната е около 7.7 хил. хектара през последните 3-4 г, като при краставиците основното производство е оранжерийно. В последните 20 г. площите с тези три основни зеленчука са намалели повече от 20 пъти. Въпреки засиления интерес към зеленчукопроизводството в последните години, то още е на много ниско равнище и площите, които заема, са едва 1.3% от земеделските обработваеми земи. Това посочи вчера по време на обзорния форум „Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари“ д-р Емилия Соколова от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА). Международният форум бе организиран от Института по аграрна икономика и САРА.

И за трите разглеждани култури 2016 г. е пикова, поясни в обзора за зеленчукопроизводството д-р Соколова. Очакванията са през следващите 5 г. интересът към тях да не стихва и да се подобрява. Оранжерийните площи в страната продължават да са около 1000 хектара. Заради големите инвестиции в създаването на оранжерии не може да се предвиди, че в средносрочен план ще се направят скокове в увеличаване на производството.

Традиционно външнотърговското салдо на трите основни култури в последните десет години е отрицателно. Единствено при оранжерийните краставици в определени години се наблюдава положително салдо, но след 2013 г. и при тях вносът надвишава износа. Около 133 хил. тона годишно са внесените зеленчуци в страната, като вносът при доматите надвишава със 70 хил. тона износа. Това салдо е значително и при пипера.

В следващите години не може да се счита, че с площите и с продукцията, с която в момента разполагаме, ще успеем да задоволим вътрешните нужди на потребителите и на преработвателите. Така че от САРА не очакват особено голям спад във вноса на зеленчуци.

Цените при зеленчуците са динамични. Очакванията са, че през периода 2017-2022 г. най-силен ръст може да има при цените на доматите. Средногодишните цени на доматите ще се движат около 2.8 лв., при пипера около 2 лева, при краставиците – 2.28 лв.

Специфичен въпрос при търговията със зеленчуци са необходимите сертификати за качество, които продължават да са проблем за част от зеленчукопроизводителите.

Увеличаването на доходите на населението ще са от съществено значение за реализацията на зеленчуците на вътрешния пазар, тъй като България и Румъния са държавите с най-ниско потребление на пресни зеленчуци на глава от населението. Тоест, правителствената политика може да окаже важна роля, за да бъде стимулирано производството. Тенденцията за предпочитане на българското, като продукт с по-високо качество, е налице, посочи д-р Соколова.

Leave a Comment


8 − две =