Отляво надясно: Марияна Чолакова (първата отляво надясно), заедно с Таня Дъбнишка, Антоанета Божинова, Мариана Милтенова, Светослав Русалов – форум на САРА 2017 г.

BASF

Архивна снимка на Агро Пловдив от форума на САРА през 2017 г.

Leave a Comment


+ едно = 9