Мариана Милтенова: СЕПП буквално уби сектор Плодове и Зеленчуци

Съюзът на градинарите предлага субсидиите да се плащат като процент от себестойността на продукцията

По време на дискусия, организирана от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА), представители на браншови организации взеха отношение по докладите на аграрни учени за състоянието и перспективите пред зърнено-маслодайните култури и зеленчуците. Дискусията бе в рамките на обзорния форум „Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари“, който се проведе в София на 1 ноември. В нея взе участие и председателят на Националния съюз на градинарите в България (НСГБ) Мариана Милтенова. (Малко по-рано г-жа Милтенова сподели пред нашия репортер, че НСГБ не е бил поканен на предишния ден в земеделското министерство, където министър Румен Порожанов е запознал браншовиците с официалната позиция на България за ОСП след 2020 г.)

Оказа се, че браншовата организация на производителите на плодове и зеленчуци има доста по-различна визия за това каква трябва да е земеделската политика през следващия програмен период. Тук поместваме изказването на Мариана Милтенова по време на дискусията, за да представим вижданията на този значим за българското земеделие сектор:     

Мариана Милтенова„Бих искала да кажа, че това което бе представено от г-жа Соколова (виж доклада на д-р Емилия Соколова тук), е много точно, за съжаление: Около 20 пъти намаление на площите и производството на плодове и зеленчуци в България. Това е в резултат на политиката, която се прилага и до 2007 г. и най-вече след 2007. Можем да направим изводите, че СЕПП се отрази изключително негативно, особено на зеленчуците. За съжаление вносът продължава да расте и това влияе негативно не само върху търговското салдо, а и върху здравето на нашето население заради качеството на продуктите, които се внасят. Да не говорим и за социалния ефект от загубата на повече от, може би, 300 хил. работни места, които загубихме в селските райони, и на повече от 180 села, които бяха затворени.

Аз, за нещастие, не виждам някаква позитивна перспектива в следващите 3-5 години за сектора, не виждам да стане и някаква съществена промяна. Вчера бяхме свидетели и чухме една много интересна новина: България е първа по производството на тикви в ЕС. Може би трябваше да уточним, че сме първенци в буквалния и в преносносния смисъл. 

Вносът на домати, пипер и краставици продължава да се увеличава. Затова ние като сектор излизаме с наше конкретно предложение за новия програмен период за селскостопанската политика. Ние се изненадваме на това как голяма част от колегите в останали сектори в земеделието предлагат да се запази системата за единно плащане на площ, която уби буквално сектор Плодове и Зеленчуци, а в известна степен и животновъдството. Затова предлагаме друга форма на подкрепа. Искаме СЕПП да се замени със система за единно плащане, но не на площ, а като еднакъв процент от себестойността на продукцията във всяка една култура. Тоест, 20 или 30% да заеме субсидията като относителен дял. Това ще бъде много по-справедливо и ще даде възможност на всеки един производител да избере какво да произвежда в зависимост от земята, дълготрайните материални активи, от пазара, от работната сила, от напояването, за да можем да имаме по-балансирано и по-справедливо разпределение на подпомагането. И да преодолеем това, което на практика се получи. А именно, данни на ЕК показаха, че в България и Румъния 88% от субсидиите отиват в по-малко от 7% от бенефициентите. 

Leave a Comment


девет + = 17