Отпадат географските означения за земеделски продукти и храни

BASF

кисело мляко, фест в МомчиловциПравителството одобри промени в Закона за марките и географските означения, с които  се прекратява регистрацията на земеделски продукти и храни. По този закон бяха регистрирани Българско кисело мляко и Българско розово масло като наименование за производ.

Промяната е заради постъпило запитване от Европейската комисия за поддържането на национална закрила на географските означения за земеделски продукти и храни. Държавите членки нямат право да предоставят национална закрила на географски означения за земеделски продукти и храни.

Поправките целят привеждане на действащия закон в съответствие с изискванията на европейското законодателство и по-конкретно с разпоредбите на регламента относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

С влизането на закона се прекратяват и всички производства по подадени в Патентното ведомство заявки за регистрация на географски означения за земеделски продукти или храни, по които до влизането в сила на промените няма влязло в сила решение.

 

 

 

 

 

Leave a Comment