Преходната национална помощ за овце и кози е с 5 лв. по-висока от миналогодишната

Първият по-голям транш ще бъде изплатен този месец, следващият – през януари 2018 г.

кози БоерСтавката за преходната национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството, тази година е с близо 5 лева по-висока за брой животно. Министерството на земеделието, храните и горите вече я определи в размер от 40,30 лв. за едно допустимо за подпомагане животно. През 2016 г. ставката по схемата бе 35.43 лева.

Помощта ще се изплати на два транша. Първият ще е през месец ноември в размер на 28.36 лв. През януари 2018 г. се предвижда стопаните да получат остатъка от 11.94 лв. за всяко допустимо за подпомагане животно.

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки имат земеделските стопани, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече овце-майки и/или кози-майки, регистрирани  в Системата за идентификация и регистрация на животните СИРЖ на Българска агенция по безопасност на храните БАБХ. Стопаните трябва да продължат да отглеждат най-малко 80 % от заявените овце майки и/или кози майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Leave a Comment