От 12 ноември до края на 2017 г. биоенергията може да задоволи потреблението на България

BASF
България е на 12 място в Европа по производство на биоенергия, която ни подсигурява нуждите за 49 дни

От 12 ноември до края на тази година производството на биоенергия в България ще е достатъчно, за да задоволи енергийното ни потребление. За Европа този ден настъпва на 21 ноември, съобщи проф. Анна Аладжаджиян от Аграрния университет в Пловдив. Възобновяемите енергийни източници ще осигурят на Стария континент енергия за 66 дни, като от тях 41 дни са само от биоенергия. В останалите 299 дни Европа разчита на изкопаемите горива и на ядрената енергия. В същото време биоенергията достигна тази година върховно ниво в Европа, което е страхотна новина, като се има предвид напрежението, което предизвикаха САЩ с оттеглянето си от Парижкото споразумение.

биоенергия

 

България заема много добра позиция в европейската класация  на държавите за осигуряване на чиста въобновяема енергия. В класацията страната ни попада на 12-то място от общо 32 страни с осигуряване на енергия с биологичен произход в продължение на 49 дни от годината при средно за Европа 41 дни. На първо място е Швеция, в която произведената биоенергия е достатъчна за 132 дни от годината. Втора е Финландия. Точно пред нас на 11-то място е Словакия, а на 13-та позиция е Чехия.

Повечето европейци подкрепят прехода към възобновяеми енергийни източници, но те често не разполагат с ясно разбиране за това къде е ЕС в този процес. Да вземем примера за биоенергия: биомасата е на път да надмине европейското въгледобивно производство, за да стане първият местен европейски енергиен източник, но това все още е трудно да се прецени.

Биоенергията е и първият източник на възобновяема енергия в Европа, но това далеч не е общоизвестно. За да помогне за по-доброто разбиране на ролята на биоенергията във възобновяемите енергийни източници, Европейската асоциация по биомаса (AEBIOM) стартира нова кампания, която ще бъде проведена в 20 европейски страни, благодарение на подкрепата на националните и международни федерации за биоенергия.

Денят на биоенергията ще бъде отбелязан на 21 ноември. В същия ден в Брюксел започва  Европейска конференция за бъдещето на биоенергията.

Делът на различните ВЕИ

Делът на различните ВЕИ

Leave a Comment


+ пет = 8