Средната заплата в селското стопанство достигна през септември 948 лв.

BASF
За 12 месеца работниците са намалели с 4 хиляди

кравеферма в ЖелязноПрез третото тримесечие на 2017 г. средната брутна заплата в селско, горско и рибно стопанство е 885 лв. и е 62 лева по-висока спрямо второто тримесечие, когато е била средно 823. Само през септември заплатата е достигнала 948 лева. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за наетите лица и средната брутна заплата. През първите три месеца на годината заетите в земеделието са получавали средно по 811 лева. От началото на годината до края на септември трудовото възнаграждение в отрасъла се е увеличило с 9%.

С 4 хиляди души е намалял броя на наетите в земеделието през септември 2017 спрямо септември 2016 г., отчита още НСИ. По данни на статистиката те са общо почти 77 хиляди и за година са намалели с 5%. В същото време през месеците юли, август и септември 2017 г. статистиката отбелязва постепенно увеличаване на броя на земеделските работници с около 500 човека.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2017 г. намаляват с 30.1 хил., или с 1.3%, спрямо края на юни 2017 г., като достигат 2.31 милиона. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Култура, спорт и развлечения” и „Операции с недвижими имоти”.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2017 г. в страната е 1 039 лв., за август – 1 008 лв., и за септември – 1 064 лева. През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата e 1 037 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2017 г. с 0.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Финансови и застрахователни дейности” – с 5.3%, и „Операции с недвижими имоти” – с 4.9%, а най-голямо увеличение е отчетено в дейност „Селско, горско и рибно стопанство” – със 7.5%.

Leave a Comment


+ 9 = четиринайсет