ФАО учи фермерите на Македония на комасация

BASF

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНационална акция за повишаване на информираността и интереса на земеделците от Македония към комасирането на земеделската земя започнаха Министерството на земеделието, горите и управлението на водите и международната организация по прехрана и земеделие ФАО.

От началото на ноември в градовете Гостивар, Битоля и Струмица се проведоха три семинара за повишаване на обществената осведоменост за поземлената консолидация, съобщиха от ФАО.

Около 300 фермери, земевладелци и организации на местните земеделски производители, представители на местните власти, както и на други заинтересовани страни и медиите са участвали в семинарите. Четвъртият последен семинар е насрочен за днес, 14 ноември, в град Щип.

Обучението се осъществява в рамките на финансиран от Европейския съюз проект „Изпълнение на Национална програма за консолидирането на земята“ (MAINLAND),  изпълняван от ФАО. Целта е да се съдейства на македонското Министерство на земеделието да изпълни националната стратегия за консолидация на земя за периода 2012-2020. Общата цел на проекта е да се намали фрагментацията на земеделска земя и по този начин да се повиши конкурентоспособността на селското стопанство, да се подобрят на условията на живот в селските райони и да се засили устойчивото използване на природните ресурси.

„Комасация е отправна точка за създаването на конкурентни стопанства и появата на активни фермери, предприемачи, желаещи да се конкурира на европейския пазар“, каза Уилма Дугейлиен, старши технически съветник на екипа по проекта на ФАО по време на семинар в Битоля на миналата седмица.

 

Leave a Comment


+ осем = 9