Дирекция „Хидромелиорации“ в агроминистерството се слива с рибарството

BASF

канал за поливна водаПравителството одобри предложението на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) дирекция „Хидромелиорации“ да бъде закрита с цел оптимизиране на дейността на администрацията. Нейните функциите се поемат от дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството“.

Одобрено е и предложението експертният капацитет на Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ да бъде подсилен с осем щатни бройки. Те се осигуряват от незаети щатове в министерството.

Решението ще осигури безпроблемното поемане от Изпълнителната агенция на функциите й на одитен орган по Програмата за морско дело и рибарство. Те бяха прехвърлени от ИА „Одит на средствата от Европейския съюз“.

 

Leave a Comment