Одобрена е позицията ни за ОСП след 2020: Сближаване на ставките на директни плащания в ЕС

BASF
иновации в земеделието
Искаме да останат Първи и Втори стълб и да има възможност за трансфери между тях. Да се запазят преразпределителните плащания

Правителството одобри визията на България за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Тя е основен приоритет на Българското председателство в областта на земеделието.

Страната ни настоява земеделците в Европейския съюз да са поставени пред равни условия на единния пазар. Това означава да отпадне историческият подход при разпределение на средствата за директни плащания и да бъде завършен процесът на тяхното цялостно сближаване, с цел изравняване на условията за конкуренция на единния пазар. Българската позиция е за запазване преразпределителното плащане, тоест да има по-високо подпомагане за първите 300 декара. Във визията се настоява за реални и ефективни действия за опростяване на Общата селскостопанска политика, така че да е по-лесна за администриране.

Основен момент в документа е искането да се запази досегашния баланс в ОСП, основаващ се на два стълба с конкретни цели и сфери на подпомагане, и възможността за трансфер между тях. Посочва се необходимостта ОСП да бъде щадяща към околната среда и да стимулира ефективното използване на природните ресурси. Необходимо е още насърчаване на социално-икономическото сближаване на селските райони.

Министерство на земеделието, храните и горите е изготвило визията след широко обществено обсъждане със заинтересованите страни. Документът отчита общата позиция на земеделската общност, базирана на анализ на състоянието на сектора и перспективите за развитие на селските райони.

 

 

Leave a Comment