Анализ за мярка 4.1: Пазарджик с най-много субсидии, Пловдив пръв по брой проекти

BASF

Анализ на ДФ „Земеделие“ за първия прием на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, който бе през пролетта на 2015 г., е публикаван на сайта на фонда. 

Обща картина

одобрени проекти мярка 4.1

При общ бюджет (той бе увеличен на два пъти) от 365 779 453 лв., са подписани 939 договора с одобрени инвестиционни разходи за 603 183 860 лв.

Анализът показва, че най-голям е броят на сключени договори със земеделци от област Пловдив – общо 76. Проектите им са с одобрени разходи в размер на 46 741 408 лв. и с одобрена субсидия от 27 888 776 лева. Размерът на субсидията представлява 7.62 процента от общия бюджет на мярка 4.1, първи прием.

Въпреки първенството по брой на успели да се класират инвестиционни проекти, Пловдив не е първи, а трети по общ обем на субсидии. №1 са кандидатите от област Пазарджик. С тях са подписани общо 53 договора, чиято одобрена субсидия е в размер на почти 31 милиона лева. Средствата за областта са 8.47% от общата сума.

На второ място по субсидии са бенефициентите от област София. За общо 67 проекта те получават подпомагане от 28 364 142.74 лв. (7.75%)

На последно място по брой одобрени проекти е София-град. Там е успял само един кандидат, но субсидията, която получава за изпълнение на проекта е над 1.844 млн. лв. (0.5%).

Плодове и зеленчуци

Одобрените проекти в сектор Плодове и зеленчуци са най-много – 393 на брой. Към сектора отиват субсидии в размер на 136 575 470.26 лв. Те представляват 37,34% от целия бюджет по първия прием на мярка 4.1. Тук с най-много одобрени проекти е област Бургас – 36 на брой. Област Пловдив обаче с 28-те си подписани договора ще получи най-голямо финансиране – 9 959 203.29 лева. По над 9 млн. лв. са разпределени към проекти в област София и област Хасково.

Животновъдство

В сектор Животновъдство подписаните договори са общо 332 с одобрена субсидия от 150 582 570.07 лв. Сумата представлява 41,17% от общата одобрена субсидия за целия прием.

Най-много одобрени проекти – 30, има от област Плевен. Одобрената субсидия за тях е малко над 6 милиона лева. С сферата на животновъдството област Пазарджик ще получи най-много средства –  16 246 879.55 лв. за 22 проекта. На второ място по размер на субсидиите са бенефициентите от облас София, към чиито 29 бизнес плана ще бъдат разпределени близо 13 млн. лв.

Въпреки че Пловдив е столицата на говедовъдството и овцевъдството, областта не е първа нито по брой на одобрените проекти, нито по размер на субсидията. Подписаните договори с кандидати от сектора са 28, за които е определена помощ в размер на 12 645 233 лв.

Етерично-маслени, медицински

Другият приоритетен сектор – „Етерично – маслени и медицински култури”, е с общо 84 подписани договора с размер на субсидията от малко над 23.560 млн. лв. Тя представлява 6.44% от бюджета на мярката. Само с 4 одобрени проекта, област Силистра получава най-голямата сума –  2 774 054 лв. (11.77% от субсидията за сектора). Одобрените кандидати от областите Пловдив и Стара Загора са най-много – по 14. Субсидията за област Пловдив е 2.567 млн. лв., а за Стара Загора 2.650 млн. лв. С 9 подписани договора област бенефициентите от област Пазарджик ще получат 2.721 млн. лв.

Комбинирани

При 14 проекта кандидатите са комбинирали инвестиции и дейности в повече от един от приоритетните сектори. Помощта, която се разпределя за тях е близо 3.691 млн. лв.

Други

За инвестиции извън приоритетните сектори са подписани 116 договора. Определената за тях субсидия е общо 51 370 310.03 лв. (12.35% от целия бюджет). Най-много са сключените договори със земеделци от област Хасково. Одобрените проекти са 17, а отпуснатата субсидия е в размер на 5 746 879.94 лв. Най-голям дял от субсидията взимат 10 кандидата от област Плевен, които получават 5.863 млн. лв.

Био

Броя на проектите, които са свързани с биологично производство е 404, с одобрени субсидии на стойност 132 832 553.58 лева, което е около 43% спрямо броя на всички одобрени и 36.3 % спрямо общо одобрената субсидия.

Най-много одобрени проекти, като брой, свързани с биологично земеделие има в област Хасково – 38, на обща стойност на заявената субсидия 11.700 млн. лв., а най-малко в област Смолян и Перник по 1 брой със стойност на заявената субсидия съответно 351 027.00 лв. и 54 906.47 лв.

 

Leave a Comment