Четири гимназии се прехвърлят от МЗХГ към общини

BASF
Гимназията в Луковит

Гимназията в Луковит

Сградите на четири професионални гимназии в страната стават общинска собственост с решения на Министерски съвет от 22 ноември.

Това са професионалните гимназии по селско стопанство „Сергей Румянцев“ в Луковит, по мениджмънт и хранителни технологии в Плевен, по селско стопанство „Земя“ в Провадия и по хранителни технологии и туризъм в Ямбол.

Досега те са били публична държавна собственост, управлявани от МЗХГ като принципал на учебните заведения. Решенията са мотивирани с преобразуването на гимназиите в общински.

Leave a Comment


8 + четири =