Плодородието, No-Тill и растителната защита сред акцентите на Агро семинара на НАЗ

BASF

агро семинар, НАЗПлодородието на почвите ще е сред най-важните акценти в традиционния Агро семинар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), който започва на 30 ноември в Пловдив. По тази темата ще изнесат лекции проф. Харолд вас Ес и Брайан Гогин от САЩ, както и доц. дн Георги Митев, преподавател в Русенски университет „Ангел Кънчев“, които участват в български проект за опазване на почвите.

На 1 ноември, вторият ден на семинара, темата продължава с ново заглавие, друг поглед и други лектори. За „Устойчиво плодородие – физиология и биология на растенията и почвата“ ще говорят чуждестранни учени по молекулярна физика и витализация, по микробиология и по физиология и биология на растенията и почвите. За същия ден е предвидена и лекцията „Междинните култури – основен инструмент за възстановяване на почвеното плодородие“.

Зърнопроизводителят Александър Китев ще запознае присъстващите с  ресурсоспестяващата технология No-Тill на 1 ноември.

На 30 ноември гл. ас. д-р Звездомир Желев от Аграрния университет ще представи пред зърнопроизводителите с прогнозни модели при болести по пшеница и рапица.

В началото на Агро семинара е предвидена дискусия с представители на Министерството на земеделието, храните и горите и ДФ „Земеделие“, както и връчване на стипендия на НАЗ на името на Иван Г. Танев.

Нови продукти, техники и технологии ще представят пред бранша БАСФ, Лебозол, Ви Ем Агротрейд и други.

Програмата:

30 ноември 2017 г. 
9:30-12:30 Настаняване и регистрация
13:00-14:45 Официално откриване Връчване на стипендията на НАЗ „Иван Генчев Танев“Дискусия с МЗХГ и ДФЗ
14:45-15:00 Рискове при внедряването на нови технологииСвилен Костов, експерт към Център за иновативно земеделие
15:00-15:30 Лебозол
15:30-16:00 Кафе пауза
16:00-16:30 КВС Агро България
16:30-17:30 1)Здравословни почви и технологии за опазването им: Ползи за околната среда и добивите проф. Харолд вас Ес, преподавател и изследовател в Университет „Корнел“, научен консултант по проект „Опазване на почвите в България“, САЩ2)Прилагане на технологии за опазване на почвите в САЩ

Брайан Гогин, съветник по земеделие и ръководител на екип на Проект „Опазване на почвите в България“

3)Практически аспекти на технологиите за опазване на почвите в България

доц. дн Георги Митев, преподавател в Русенски университет „Ангел Кънчев“ и ръководител на Проект „Опазване на почвите в България“

17:30-18:00 Приложение на прогноза и прогнозни модели при болести по пшеница и рапица гл. ас. д-р Звездомир Желев, преподавател в Аграрен университет-Пловдив
18:10-18:40 БАСФ
20:00-24:00 Тържествена вечеря по случай 11-ата годишнина на НАЗ
   
1 декември 2017 г.
08:00-10:00 Закуска
10:00-10:30 Лидер Консултинг:Междинните култури – основен инструмент за възстановяване на почвеното плодородие
10:30-11:00 Синджента
11:00-11:30 Екофол
11:30-12:00 Ви Ем Агротрейд
12:00-12:30 Байер КропСайанс
12:30-14:00 Обяд на блок маса
14:00-15:00 Бъдещето на зърнопроизводството с ресурсоспестяващата технология No-Тill – Еволюция, не Революция Александър Китевзърнопроизводител и No-Till експерт
15:00-15:30 Дюпон Пионер семена
15:30-16:00 Екодарпол Болканс
16:00-16:30 Кафе пауза
16:30-17:00 Ник Електроникс
17:00-17:30 Агрополихим
17:30-18:30 Устойчиво плодородие – физиология и биология на растенията и почвата
1)Сирил Вилхелм, специалист по молекулярна физика и витализация, Швейцария2)Г. Аудрис, учен – микробиолог, лектор на международни форуми за земеделие

3)д-р Витаутас Лиакас, научен специалист и практиколог по физиология и биология на растенията и почвите

20:00-24:00 Официална вечеря със забавна програма

Leave a Comment


9 + шест =