Павилион за електронна търговия с агро стоки между Китай и ЦИЕ се открива край Пловдив

BASF

Логистичен център и Павилион за електронна пътговияПървият „16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“ в Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) ще бъде открит на 24 ноември в 10:00 часа. Центърът и Павилионът се намират в новопостроена сграда в Индустриална зона „Марица“ край Пловдив. Инвестицията е на строителната компания „Сиенит“, която създаде „Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/. Офис сградата е в близост до завода на „Сенсата Технолоджис“ (преди село Бенковски, след надлеза вляво).

Откриването на Логистичния център и Павилиона ще бъде уважено от представители на посолствата на страните от ЦИЕ, заместник-министри, представители на Министерство на земеделието, храните и горите /МЗХГ/, областният управител, кметове и заместник-кметове, представители на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ), ТИЗ, Българо-китайската асоциация за бизнес развитие, както и официални лица от Китай.

„16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“ в Китай и страните от ЦИЕ стартира в резултат от проведената Среща на министрите на земеделието на Китай и страните от ЦИЕ на 24 август 2017 г. в гр. Любляна, Словения.

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ, в сътрудничество с Министерство на земеделието, храните и горите и „Тракия икономическа зона“ работи усилено по изграждането на първия “16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти”, който да ползва съоръженията на основните морски пристанища, логистични центрове, складове на логистични компании и други обслужващи фирми от трети страни в Централна и Източна Европа за насърчаване развитието на двустранната и многостранната търговия между Китай и страните от Централна и Източна Европа.

Проектът “16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти” ще предоставя голям брой услуги, като например: управление на веригата на доставки, логистични, складови и персонализирани услуги (Supply Chain Management, Logistic, Warehouse and Custom), прилагането и развитието на 16+1 информационна платформа тип В2В, на електронна търговия за интеграция на ресурсите на търговската платформа от тип B2B, B2C и G2B2B2C. Чрез него ще се насърчи взаимноизгодно и устойчиво развитие на бизнеса с електронна търговия със селскостопански и други продукти между Китай и страните от ЦИЕ.

Leave a Comment


7 + = тринайсет