Отнеха лиценза на изкупвача на тютюн Михайлидис

BASF
събиране на тютюнаДнес, след проведено заседание на постоянно действащата комисия по тютюна към Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Благоевград,  е отнет е лиценза за изкупуване на суров тютюн на фирма „ЛИЙВ ТАБАКО А. МИХАЙЛИДИС“ АД.  Мотивът е постъпили сигнали срещу фирмата за неизпълнение на сключените договори с тютюнопроизводителите.
На основание чл. 16в , ал.1. от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия е отменено разрешение № 02/08.03.2017 г. издадено на „ЛИЙВ ТАБАКО А. МИХАЙЛИДИС“ АД.
Тази година в началото на март тютюнопроизводители от Шумен бяха излезли на протест срещу същата гръцка фирма. Причината за недоволството им бе, че чакат три месеца търговецът да изплати количествата тютюн, които е прибрал.

Leave a Comment


5 + пет =