„Бул ейпъл“ създава в Първомайско нови ябълкови градини

BASF

петносана от калифорнийска въшка ябълкаГрупата производители на плодове „Бул ейпъл“ООД ще създава две нови ябълкови градини в района на община Първомай. Насажденията ще са окомплектовани с мрежи против градушка, капково напояване, огради. В по-големия масив, планиран върху 119 дка в землището на град Първомай, е предвидено изграждането на сондажен кладенец. Малката градина върху 5.7 дка ще е в землището на с. Брягово, се вижда от одобреното от РИОСВ Пловдив инвестиционно предложение.

Съдружници във фирмата са „Доян Агро“ООД, ЕТ „Агро – Янко Манолов“, управителят на оранжерии „Грийнс“ Йордан Балабанов, Димитър Ж. Запряновс 1%, а от 2016 г. Диана Шиндова с 1% дялове.

Групата производители се занимава основно с отглеждане на ябълки, с пакетирането и продажбата им. Тя е регистрирана през 2013 г.

Leave a Comment