„Пионер“ пуска нов хибрид царевица с добив 2,2 т при поливни условия

BASF
Фермерите могат да заявят отсега предпочитаните хибриди, за да са сигурни, че ще имат на разположение желаните семена 

Иван Костадинов, ПионерПродуктовият мениджър на фирма „Пионер“ Иван Костадинов представи по време на Седмия Агро семинар на НАЗ на 1 декември резултатите от реколта 2017 г. на някои от най-търсените хибриди царевица и слънчоглед. Той съобщи за обединяването на DuPont и Dow Chemical и анонсиране на нова фирма в следващите месеци, чиято основна дейност ще бъде доставянето на висококачествени продукти за земеделските производители. Нейният очакван годишен оборот ще е 14 млрд. долара. Служителите ще са 22 хиляди в над 130 държави. Ще бъдат отглеждани 10 култури. Бизнесът ще се разпредели 50% в Северна Америка към 50% в света, от които 20 на сто ще са в Европа, Близкия Изток и Африка.  

Иван Костадинов, продуктов мениджър на „Пионер Семена България“, пред Агро Пловдив

Г-н Костадинов, време ли е производителите на царевица и слънчоглед да се снабдят със семена на Пионер за догодина?

До сеитбата има още няколко месеца, но ако фермерът държи на точно определен хибрид, фракция, е добре да направи по-рано заявката към своя дистрибитор. Защото в нашите складове и в складовете на дистрибуторите вече има семена, както на царевица, така и на слънчоглед. Колкото по-рано се направи заявката и доставката, толкова по-сигурно е, че фермерът ще получи желания от него хибрид.

Тази година кои ваши хибриди бяха най-купувани и кои бяха с най-добри резултати?

Фермерите много добре се ориентират във възможностите и потенциала на хибридите както при царевицата, така и при слънчогледа. Затова бих казал, че най-купуваните и най-високодобивните хибриди съвпадат като имена.

При слънчогледа това са Р64LE25 на първо място като най-стабилен хибрид с най- високи добиви. Следван е от P64LE99 – хибрид за максимални добиви при по-благоприятни условия, особено за Северна България, там, където има и повече валежи. Високоолеиновият хибрид P64HE118 също се радва на добра популярност, тъй като като по добив не отстъпва на водещите хибриди, но характеристиката на олеинова киселина, която е над 92% при него, дава възможност на фермерите да получат допълнителен бонус при изкупуване на стоковата продукция. P63LE113 е партниращ съпътстващ хибрид на основните ни два толерантни хибрида. Но през 2017 г. той се доближи и дори на места изпревари по добиви Р64LE25, особено там, където имаше полягане и пречупване при слънчогледите, така че това е един от стабилните хибриди, на които фермерите могат да разчитат и през следващия сезон. И, разбира се, голям интерес и търсене има при шарения слънчоглед ВВ01, тъй като той е стандарт в договорите на фирмите, които изкупуват и изнасят шарен слънчоглед.

За какво се ползва шареният слънчоглед?

За храна на птици. В Северна Европа се приготвя по специална технология храна за птици и той е една от съставките й. Цената му зависи от търсенето и предлагането, но в голяма част от годините тя е с около 50 до 100 лева на тон по-висока в сравнение с маслодайния слънчоглед. Добивът при стария ни шарен слънчоглед В24 отстъпваше с 15-20% от маслодайните. Но ВВ01 има изключително висок добив. При добра агротехника се получават между 380 и 420 кг/дка и затова не бих казал, че отстъпва на маслодайните хибриди. Цената на шарения слънчоглед е по-скоро въпрос на търсене от страна на фирмите, които изкупуват зърното, защото се продава в специално направление.

А при царевицата кои хибриди се откроиха тази година?

Тази година водещи хибриди и по добив, и по разпространение като сеитба бяха Р9241, Р9537 в групата на средноранните. От малко по-старите хибриди бе предпочетен Р9578, който е добре адаптиран за условията, особено на Северна и Североизточна България.  При среднокъсната група изборът на земеделците бе Р9903 – хибрид с един от най-високите добиви в нашите демоопити. Р0023  е водещият ни хибрид. От гледна точка на стабилност и надеждност на добивите, той е непоклатим. Партниращ на Р0023 е Р0216, който при малко по-благоприятни условия дава и по-високи добиви поради по-дългия вегетационен период и възможността да налее зърно за по-дълго време, т.е. да акумулира повече хранителни вещества, респективно скорбяла. При късните хибриди, които са за производство на силаж и биогаз водещ хибрид е Р1535. Той е ненадминат от гледна точка на качеството на силажа, заради съдържанието на зърно, тъй като от него идва енергията. Благодарение на много доброто съотношение на листностъблена маса и зърно, хибридът е със сравнително много висок тонаж и дава както обем, така и качество на силажа. Затова Р1535 е водещият ни хибрид при силажните царевици.

В представянето на хибридите в залата маркирахте няколко съвсем нови хибрида. Нещо повече за тях?

Те ще бъдат на пазара от следващата година, но аз съм убеден и сигурен в техните добри резултати, защото три години сме правили предварителни изпитвания за тях при голямо разнообразие на почвено-климатични условия. Те са проучени както в България и на Балканите – Румъния, Сърбия, Унгария, така и в други европейски страни.  Това е хибридът царевица  Р9363 (340 по ФАО), който спокойно може да замени добре известния Р9578. При 390 по ФАО това е Р9415. Той е новият хибрид, който ще замени Р9486 – хибрид с леко нестабилни резултати. Докато новият Р9415 дава една много по-добра стабилност и надеждност на фермерите за високи и постоянни добиви. А при 440 по ФАО новият хибрид е Р0312. Той е партниращ хибрид на 0023  и на 9903. Хибридът Р0312 е с добри и високи, стабилни добиви, който препоръчвам на фермерите да тестват. А хибридът за максимален добив при поливни условия – Р0937, е сравнително ново поколение, нова генерация царевични хибриди, който има по-добра толерантност към стресови условия,  по-висок генетичен потенциал за добив в сравнение със старите ни хибриди. Например, тази година ако от ранния хибрид 9537 (390 по ФАО) на едно поле от 30 дка се получиха 1948 кг/дка, то новият 0937, отглеждан при същите условия, спокойно може да мине 2-2,2 тона. Разбира се, не от десетки хиляди декари, а от опитни парцелки, както се прави в САЩ. Там има тестови парцелки, които се регистрират в началото на сезона и на жътва се отчитат резултатите.

Какво отчита скалата по ФАО?

Тя отчита ранозрялост на хибридите от царевицата и създава групи.

Продължават ли измамите с предлагане на фалшиви хибриди в опаковки на Пионер?

Все по-малко оплаквания имаме със случаи със семена, които не са наши, но сложени в наши торби или имитират наши торби. Година след година фермерите все повече се научават да търсят и да си доставят семената от надеждни дистрибутори, на които имат доверие и знаят, че няма да ги подведат. Хората, които продават фалшиви семена, правят еднократен бизнес. Минават в един район, продават каквото имат и не се връщат повече там. Фалшифицират се торби, етикети, всичко се фалшифицира, но вътре има зърно от хамбара вместо семена. Това при слънчогледа е много видимо, защото той в F2 се разклонява.

 

Leave a Comment


3 − = нула