Министерството ще увеличава бюджета по първия прием на мярка 4.2

BASF

цех на "Фунгоробика"

Чакат се предложения и възражения на проекта на заповед на министъра, който обаче не е публикуван

Земеделското министерство вероятно ще увеличи бюджета на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Това се подразбира от публикуваното съобщение на страницата на МЗХГ в рубриката „Актуално“.

В него е записано следното: „… Министерството на земеделието, храните и горите представя за писмени предложения и възражения проект на заповед за увеличаване на бюджета и сключване на договори над наличния бюджет за заявления за подпомагане, приети в период на прием, обявен със Заповед РД 09-781 от 06.11.2015 г. на министъра на земеделието и храните и проект на доклад. Предложения могат да бъдат изпращани на електронна поща: rdd@mzh.government.bg в срок до един месец от публикуване на настоящото съобщение (2 януари 2018 г.).

В сайта на министерството обаче не може да бъде открит нито проектът на заповед, нито проектът на доклад. Поради тези лиспващи документи не става ясно с колко ще бъде увеличен бюджетът.

По-нагоре в съобщението се посочва, че „за общо 308 от постъпилите заявления, със заявени разходи в размер на 378 984 549 евро и субсидия в размер на 187 343 017 евро, за които не е наличен бюджет, към днешна дата не е издадена заповед за одобрение или отказ.“ 

Посочената сума субсидии, за която по 308 проекта няма нито отказ, нито одобрение, е твърде голяма, за да се предположи, че бюджетът по първия прием ще бъде увеличен с нейния размер. Особено като се има предвид, че бюджетът по втория прием ще бъде 100 млн. евро.

Във въпросното съобщение се посочва още, че към 27 ноември 2017 г. са сключени общо 194 договора с одобрените разходи в размер на 295 309 930 евро и одобрена субсидия в размер на 146 493 464 евро.

Leave a Comment


8 − = седем