Депутатите с три въпроса към Румен Порожанов днес

BASF

Румен ПорожановНа три въпроса ще отговаря днес по време на парламентарния контрол земеделският министър Румен Порожанов.

Въпросът на депутата от БСП Георги Стоилов се отнася за прием на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални актове“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Възможно е той да е свързан със съдебните дела, които Националния съюз на земеделските кооперации води, за да обяви за нищожна процедурата по приема.

Депутатът Любомир Бонев иска отговор за контрола по изпълнението на Договор с № 14/321/01326, между Държавен фонд „Земеделие“ и община Земен. Както е известно, община Земен спечели няколко проекта по Програмата за развитие на селските райони, въпреки че преди това тя бе осъдена да възстанови получената помощ по Сапард за асфалтиране на улица. Кметът Димитър Сотиров построи стадион за 3 милиона лева при експертна оценка на стойността на строителството от 1 милион. Общината инвестира с европейски пари и за за изграждането на туристически информационен център и екопътека.

Третият въпрос е на депутата Станислав Станилов и е относно необходимост от промяна на статута на поземлен имот, в който се намира археологически обект с национално значение.

Leave a Comment


+ 7 = десет