Аграрният университет изпрати 533 абсолвенти с увереност, че са готови за реалния бизнес

Аулата аплодира и новите професори, доценти и доктори

533 абсолвенти със среден успех „много добър“ днес получиха дипломите си в Аулата на Аграрния университет. Огромната зала бе препълнена от техни преподаватели, състуденти, приятели и родители. Дипломи за степен „бакалавър“ получиха 390 студенти със среден успех от следването и дипломирането 4,92 и 143 магистри със среден успех 5,49.

абсолвенти, випуск 2017, АУ

В словото си към абсолвентите ректорът проф. д-р Христина Янчева припомни, че за поредна година университетът заема първо място в рейтинговата система на образователното министерство при специалностите Растениевъдство, Растителна защита и Животновъдство. Проф. Янчева изрази увереност, че випускът е получил достатъчно знания както за практиката, така и за новостите в земеделието и аграрните политики, така че да бъде подготвен за реалностите, пред които ще се изправи. Ректорът изброи множество успехи на студенти от випуска, в това число и на получената от Националната асоциация на зърнопроизводителите стипендия от Камелия Иванова. Бяха изброени имената и на студентите от АУ, които през 2016 г. създадоха единствената студентска организация в България, която стана член на Международната асоциация на студентите по аграрни науки.

абсолвенти, студенти АУ„Млади колеги, не прекъсвайте връзките с университета и вашите преподаватели, благодарение на които получихте знания, предприемачески умения и самочувствие за успешна реализация“, обърна се ректорът към напускащите Алма Матер абсолвенти. „Вярвам, че всички вие с дух и упоритост ще дадете своя принос за развитие на модерно ефективно земеделие не само в България и в Европейския съюз“.

Проф. Христина Янчева благодари на българските и немските фирми в България, които са предоставили възможност за повишаване на качеството на обучение. Ректорът поздрави представителите на Рапид КБ БАСФ, Тимак Агро и други.

В края на словото си проф. Янчева пожела на абсолвентите: студенти, абсолвенти АУ„Нека сърцата ви винаги да бъдат изпълнени с любов към знанието, доброта, хармония и духовно съзиране!“

Християн Узунов, бакалавър от факултета по Растителна защита и екология, и Елка Генова, специалност Аграрен туризъм, първи получиха дипломите си като абсолютни отличници на випуска. Християн бе удостоен и със специалната награда на Ректора, а заслуга за това бе получил от своите успешни международни участия в Белгия, Австрия, Словения, Гърция и Франция. Той е финалист и в конкурс за най-изявените студенти на Пловдив, организиран от Раунд Тейбъл, стажант е на Националната служба за съвети в земеделието и на Земеделския институт в Генерал Тошево. В момента Узунов е част от екипа на БАСФ в България като младши продуктов мениджър.

Ректорът връчи отличието на Християн Узунов

Ректорът връчи отличието на Християн Узунов

Елка Генова има публикации в студентски научни форуми. Абсолвентката участва в научните колективи на два проекта, разработени в Центъра за научни изследвания към АУ. Номинирана е за Студент на годината за 2016-а в направление Стопански науки. Елка Генова е стипендиант на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ и е получила отличието Най-добър студент по туризъм 2016 г.

Вторият абсолютен отличник - Елка Генова

Вторият абсолютен отличник – Елка Генова

От името на Випуск 2017 Християн Узунов изказа благодарност към преподавателите, които освен знания, са подарили на студентите и любов към професията. „Човек може да направи само една грешка, следвайки своя път, а тя е никога да не направи първата крачка. Уважаеми колеги, бъдете смели и направете първата крачка“, обърна се към абсолвентите Узунов. Елка Генова поведе колегите си за произнасяне на студентската клетва.

Новите професори на АУ

Новите професори на АУ

Тържеството продължи с обявяване имената на новите професори: Васко Герзилов от катедра Животновъдни науки, Иван Пенов от катедра Икономика и гост-професор  Хинрих Майер-Жарболе, Доктор хонорис кауза на АУ от 2016 г.

С академична длъжност доцент вече са Велика Кунева от катедра Математика, информатика и физика, Иван Килимперов от катедра Туризъм, Атанас Севов от катедра Растениевъдство, Недялка Палагачева и Даниела Атанасова от катедра Ентомология, Дончо Гънчев от катедра Екология и опазване на околната среда.

Доцентите

Доцентите

Степен „Доктор“ са постигна Рангел Зайков от катедра Механизация, Мая Попова от Животновъдни науки, Йорданка Запрянова – Механизация, Мария Чунчукова – Екология и опазване на околната среда, Аделина Харизанова – Физиология на растенията и биохимия, Илиана Николова – Обща химия, Евгения Костадинова – Агроекология, Иван Митков – Механизация, Вера Стефанова-Арнаудова – Мелиорация и геодезия, Наталия Димитрова – Физиология на растенията и биохимия и Иванка Тороманова – Растениевъдство.

Докторите

Докторите

Фин Петерсен, регионален директор на немската компания „Клаас“ за Североизточна Европа, бе награден с почетното звание Доктор хонорис кауза на Аграрния университет за приноса му за развитие на престижа на заведението.

След неговата реч областният управител Здравко Димитров приветства Випуск 2017, а проф. д-р Васил Николов, член на Академичния съвет на АУ и председател на Селскостопанска академия, поздрави от името на земеделския министър Румен Порожанов и от свое име абсолвентите.

Новият Доктор хонорис кауза Фин Петерсен

Новият Доктор хонорис кауза Фин Петерсен

Leave a Comment


осем − = 4