Програма на МЗХГ по време на председателството на Съвета на ЕС

МЗХЗемеделското министерство публикува програма с международни форуми за земеделие и рибарство, на които страната ни ще бъде домакин по време на Председателството на Съвета на ЕС:

Събития организирани от МЗХГ в България по време на Българското председателство на Съвета на ЕС Период на провеждане
Неформална среща на министрите на земеделието 3-5 юни 2018 г.
Изнесено заседание на Специалния комитет по селско стопанство 3-5 юни 2018 г
Изнесено заседание на Главните ветеринарни служители 24 -27 април 2018 г.
Неформално заседание на Работната група на ръководителите на фитосанитарни служби 2 – 4 май 2018 г.
Неформална среща на генералните директори по горско стопанство в ЕС 10 -13 април 2018 г.
Неформално заседание на Работната група на генералните директори по рибарство, което ще се проведе в гр. Бургас 21 – 23 юни 2018 г.
Конференция за регионализация на заболяванията по животните – Трансгранични болести по животните, актуални за ЕС 8 – 9 март 2018 г.
Съвместен управителен комитет по ветеринарно споразумение с Канада 12 – 13 март 2018 г.
43-ата конференция на директорите на разплащателни агенции на ЕС 24 – 25 май 2018 г.
Форум на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“ – събитието се организира от Институт за агростратегии и иновации, като МЗХГ е партньор 18 – 20 април 2018 г.
Четвърта годишна конференция на ЕС относно финансовите инструменти на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – събитието е организирано от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК и Европейската инвестиционна банка, като МЗХГ е партньор на събитието 5-6 юни 2018 г.
Конференция на високо ниво за рибарството в Черно море, София. Конференцията се организира от Генералната комисия по рибарство за Средиземно море в сътрудничество с Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия – От Комисията се очаква потвърждение за датите на събитието.

 

 

юни 2018 г (Точната дата предстои да бъде уточнена)

 

Leave a Comment