Честита Нова година!

нова годинаЧестита Нова година!

Нека 2018 г. да е здрава, плодородна и мирна за вас и семействата ви. Любовта да тече като мощна река през живота ви, за да може на брега й да си починете, да попеете, да се приютите и да поплувате в меките й води.

Цялата година е напред и дните й са като кончета, които чакат да видят накъде ще ги поведем. Затова нека си знаем отсега посоката и целта, да ги определим с разум и да ги следваме неотклонно.

За това колко е важно да не изпускаме целта си от поглед разказва една древна история в книга, по-стара от Библията.

Един учител на име Дрона обучавал многобройните принцове в едно източно царство на стрелба с лък. Когато предал на учениците си всички правила на това изкуство, той обявил, че на следващия ден ще проведе изпит.

Вечерта Дрона направил дървена птица, качил се на най-високото дърво и я закрепил в клоните му.

На следващия ден учениците се събрали под дървото и Дрона им обяснил, че трябва да уцелят птицата в окото – това бил изпитът. Първият застанал с лъка и стрелата, обтегнал струната, прицелил се, но учителят го спрял. „Кажи ми, какво виждаш“, попитал той. „Виждам дървото, птицата най-отгоре, теб, учителю, а също и другите ученици“, отговорил ученикът. „Остави лъка“, казал Дрона. „Няма да успееш.“

Вторият принц се подготвил да покаже уменията си. Преди да стреля, учителят го спрял със същия въпрос. „Виждам дървото, птицата, а също така вас и другите ученици“, бил отговорът. Дрона спрял и него. Учителят получавал все същия отговор, когато учениците заставали под дървото и накрая започнал да се отчайва. Тогава дошъл ред на Арджуна.

„Какво виждаш“, задал за пореден път въпроса си учителят. „Виждам единствено птицата“, отвърнал Арджуна. Дрона останал изключително доволен. Той изчакал за миг и после попитал: „Щом виждаш птицата, опиши ми я!“ А Арджуна отговорил: „Не мога да я опиша, защото виждам само главата й, не виждам тялото й.“ Косите на Дрона настръхнали. „Стреляй!“, извикал той. Стрелата полетяла, улучила птицата в окото, тя се преметнала и паднала на земята.

 

Leave a Comment


пет + 4 =