2018: Ръстът при животните ще е слаб въпреки помощите и цените на млякото

Севдалин Севов показва доилната зала, която обслужва едновременно 72 овцеЦентърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) очаква броя на млечните крави в страната през 2017 г. да бъде приблизително 273 хил. Това е с около 1% повече спрямо предишната година. Около 73% от кравите се отглеждат в приблизително 3 450 стопанства с над 20 животни.

Производството на краве мляко през 2017 г. ще бъде около 1,07 млн.т., а през 2018 г. може да се увеличи до 1,1 млн.т. Причини за прогнозираното увеличение са по-високите цени на млякото, които има от 2017 година и които ще се запазят и през 2018 г.

Броят на млечните овце през 2017 г. по предвиждания на САРА ще бъде около 1,02
млн., а през 2018 г. – 1,03 млн. Произведеното мляко през 2017 г. ще е около 82 хил.т.

През декември 2017 г. се преведоха средства по схемите за обвързано подпомагане на млечни крави и овце под селекционен контрол. Средствата са значително повече от тези през 2016 г., заради увеличените бюджети от 22,9 млн.лв. на 36,7 млн.лв за ЕЖСК и от 12,8 млн.лв. на 24 млн.лв. за ДПЖСК. Оттам плащането в сравнение с миналата година на крава под селекционен контрол скочи от 272 лв. на 596 лв. за първите 250 животни и 477 лв. за тези над. Плащането на овца се повиши от 46 лв. на 80 лв. за първите 300 животни и 64 лв. за тези над 300.

Изискванията за реализация на мляко и другите критерии основно са засегнали говедовъдните стопанства, докато при овцете поставените нови изисквания не са довели до намаляване на допустимите за подпомагане овце.

В Европейския съюз

Количеството изкупено краве мляко в ЕС-28 през октомври нараства с 4,3% (+521 хил. т.),
което е най-значимото нарастване за последните 18 месеца. Страните с най-голямо увеличение на производството са най-големите производители Германия, Франция, Полша и Великобритания.

Продължава нарастването на изкупната цена на суровото мляко в съюза, макар и с по-бавен темп. Разликата между претеглената средна цена (73,58) и цената в млечен еквивалент (68,85), основаваща се на цените сухото мляко и маслото, се увеличава, което е признак за бъдещо намаление на изкупните цени.

Продължава спада в цените на млечните продукти в ЕС-28, като той е най-значим при
цената на млечните масла. Въпреки него, цените на млечните продукти в ЕС остават най-високи сравнени с цените в САЩ и Океания.

Най-голямо намаление в обема на производството от началото на годината до
октомври има за обезмасленото сухо мляко (4.5%), и маслото (2,5%). Увеличение с 2,3 – 1,7% има при пълномасленото сухо мляко, сметатана и сирената.

 

Leave a Comment


− 4 = четири