За жътва няма да е нужно съгласието на Пожарната, само уведомяването й

Отпада изискването преди ремонт на аварирала на полето машина да се изоре около нея ивица с минимална ширина от 6 метра

жътвата на ечемик започнаПромени в Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, облекчават жътвената кампания с отпадане на някои изисквания досега. Проектът за изменение на наредбата е публикуван на страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.

От наредбата ще отпадне точка 3 на ал.1 в чл. 13, която гласи, че физическите и юридически лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, трябва да подадат искане в съответната служба по пожарна безопасност за допускане до участие в жътвената кампания на земеделската техника.

В същия член обаче се запазва т. 2, която задължава зърнопроизводителите да уведомяват писмено съответната пожарна служба преди започване на жътвата в площи над 100 дка.

Отпада също и ал. 2 на чл.14: „Допуска се при авария или техническа неизправност, непозволяващи преместване на земеделската техника, ремонтните дейности да се извършват намясто, след като предварително е извършено изораване на ивица с минимална широчина 6 метра около авариралата земеделска машина.“

Промените в наредбата са в отговор на решение на правителството от 2017 г. за намаляване на административната тежест.

С Решение № 496 на Министерския съвет от 29.08.2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. В отговор на това след направените промени в края на 2017 г. в Закона за Министерството на вътрешните работи отпадна изискването за издаване на удостоверителни документи – становище за допускане/недопускане на земеделската техника до участие в жътвена кампания. Това е наложило и изменение на наредбата за жътвената кампания.

Leave a Comment


пет − 1 =