Производителите на зеленчуци и плодове очакват по-високи обвързани ставки

Възможно е тази година лукът да привлече голяма част от субсидиите
Георги Василев

Георги Василев

Производителите на зеленчуци и плодове очакват по-високи ставки за обвързано подпомагане за 2017 г. „Тиквите вече са извън схемата, намалена е помощта за дини, пъпеши и зеле. А и площите със зеленчуци като цяло са по-малко“, коментира Георги Василев, организационен секретар на асоциация „Български пипер“.

За 2016 г. ставката за обвързано подпомагане за зеленчуци бе 108 лв./дка, което бе истинско срутване спрямо 2015 г., когато браншът получи по 233 лв./дка.

Според Василев, другата паразитна за субсидиите култура след тиквите ще е кромид-лук (зрял). „Наблюдавах тази година, че площите с лук са сериозно увеличени, вероятно защото себестойността при производството на този зеленчук, е ниска“, поясни той. Но допълни, че все пак лукът едва ли ще достигне мащабите на тиквите, които ни превърнаха в производител №1 на Европа.

Преди година при провеждане на Общо събрание членовете на асоциацията поискаха 50 на сто от бюджета за обвързани плащания за зеленчуци да се разпределя към производителите на пипер, домати и краставици, които са основни култури в сектора. „Не бяхме чути“, горчиво информира Георги Василев.

С очаквания за по-висока ставка са и производителите на плодове. През 2017 г. от схемата изпаднаха орехите, а за сливи и десертно грозде помощта бе намалена. Освен това пролетните мразове опустошиха в аванс добивите при немалко градини с череши и сливи.

За 2016 г. ставката за плодове бе 134,26 лв./дка, а за 2015 г. – 194 лв./дка.

От началото до края на януари производителите на плодове, зеленчуци и оранжерийни зеленчуци ще доказват с документи получените добиви през миналата година. От по-големите производители ще се изискват фактури за изкупена продукция и/или фискален бон/касова бележка, и/или складова разписка. По-малките, които оперират като физически лица, ще доказват минимални добиви с договори за покупко-продажба, приемо-предавателни протоколи и кантарни бележки. Те ще представят описите в областните дирекции на фонд „Земеделие“ на електронен и хартиен носител.

В края на миналата година изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Живко Живков обеща изплащането на субсидиите за плодове и зеленчуци да стане през втората половина на март.

 

Leave a Comment


− три = 3