Гигантски фотоволтаичен парк ще се строи върху близо 4 хил. дка пасища

Инвеститор е еднолично дружество с варненска регистрация
слънчеви панели в Стамболийски

Фотоволтаичен парк в двора на някогашното консервно предприятие „Витамина“ – Стамболийски Архивна снимка на Агро Пловдив

Гигантски фотоволтаичен парк с инсталирана мощност от 165 мегавата ще се строи в община Девня върху пасища с обща площ 3 867 043 кв. м. На 29 август 2017 г. общината е учредила на инвеститора, фирма „4Б Солар“ЕООД право на строеж и сервитутни права за срок от 50 години върху пасищата. В края на миналата година Регионалната еко инспекция във Варна е решила, че трябва да се извърши екологична оценка на плановете за застрояване на фотоволтаичната централа.

Проектът на „4Б Солар“ предвижда 80 на сто от площта да е застроена, 20 на сто да са зелени части.

Въпреки че бъдещият соларен парк не попада в защитени зони, от РИОСВ Варна са преценили, че съществуващите пасища са значими за миграцията, географското разположение и генетичния обмен в растителните и животински популации и видове, включително и защитени такива. Според държавните еколози трябва да се извърши оценка за отрицателното влияние върху подземните и повърхностните водни тела и обекти, както и на зоните за питейна вода.

От РИОСВ обръщат внимание на факта, че в границите на поземления имот Овъргаз Инк търси и проучва за нефт и природен газ. На територията също така има варовици за производство на цимент, както и на доломити за трошен камък.

Фирма „4Б Солар“ЕООД е създадена миналата година и е с варненски адрес. Неин собственик е Митко Н. Гроздев, а управител е Петко Тодоров. Гроздев е учасвал в управлението на строителни фирми.

Няма да има соларен парк с по-голяма мощност  у нас след построяването на този, ако се построи. За сравнение в света най-мощната фотоволтаична централа е в пустинята Тенгер, Китай. Тя е с обща мощност 1547 мегавата и е известна като „Великата стена на слънцето“, пише преди три месеца cer.bg.

Липсва достатъчно информация за това кой е най-големият фотоволтаичен парк у нас, но поне доскоро се знаеше, че този край с. Караджалово, Първомай е №1. Той е с мощност около 60 мегавата, а строителството му през 2012 г. излезе над 350 милиона лева.

 

Leave a Comment