Болести по дивите животни, хуманно отношение, растителна защита са сред акцентите на Българското председателство

Българското председателство ще започне от сцената на Народния театър в 19:30 ч на 11 януари
Откриване

Народен театърСтартът на Българското председателство на Съвета на Европа ще бъде даден на 11 януари от 19:30 ч от сцената на Народния театър „Иван Вазов“ с националния химн, изпълнен от Детския хор към националното радио. Церемонията по откриването ще продължи до 20:30 ч, а в програмата са включени встъпителни думи от министъра за Българското председателство Лиляна Павлова и речи на президента на България Румен Радев, председателя на Европейския парламент Антонио Таяни, председателя на Съвета на Европейския съюз Доналд Туск, председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и министър-председателя Бойко Борисов. След панела с речите Детският хор ще изпълни и химна на Европейския съюз.

В културната програма са предвидени изпълнения на камерния ансамбъл „Йоан Кукузел-Ангелогласният”, вокалната акапелна формация „Ева Квартет”, Стоян Янкулов и ансамбъл „Чинари”, Националния фолклорен ансамбъл „Българе”, инструменталната формация „Булгара” и Крис и Велин.

БОЗАР

БОЗАР

Второ откриване на Българското председателство е планирано в Брюксел на 1 февруари от 20:00 часа. Събитието ще се отбележи с концент в Центъра за изкуства БОЗАР в Брюксел. БОЗАР е най-престижното пространство за изкуство в столицата на ЕС. Той е създаден след Първата световна война и е разположен на площ от 33 000 кв. м площ. Концертната му зала с 2 200 места е сред най-известните музикални пространства в света.

Билетите за събитието са на цени от 16 до 60 евро.

Девизът на Българското председателство е „Съединението прави силата“.

На другия ден

Колегиумът на европейските комисари и министрите от българското правителство ще заседават заедно на 12 януари в Националния дворец на културата в София. Те ще проведат успоредно три клъстърни срещи по теми, свързани с приоритетите на Българското председателство и европейския дневен ред. Комисари и министри ще обсъждат въпроси в областите: външни работи, сигурност и отбрана, миграция и правосъдие; приобщаваща и стабилна Европа, близка до гражданите; конкурентна, иновативна и дигитална Европа. Основни докладчици на трите срещи са заместник-министър председателите Екатерина Захариева и Томислав Дончев и министър Лиляна Павлова.

Непосредствено след обсъжданията ще се проведе общо заседание на Колегиума на комисарите и българското правителство с участието на министър-председателя Бойко Борисов и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, на което ще бъдат представени резултатите от дискусиите. Председателят на ЕК Юнкер и премиерът Борисов ще дадат и пресконференция за медиите.

Земеделие

Модернизирането и опростяването на ОСП след 2020 г. и бюджетът за земеделие в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка са основните приоритети на Българското председателство в областта на земеделието. Възнамеряваме да организираме фокусирани дебати в Съвета въз основа на Съобщението на Комисията относно бъдещето на ОСП. Темата ще бъде обсъдена и на неформалната среща на министрите на земеделието в София през юни 2018 г.

Българското председателство ще продължи да следи отблизо положението на селскостопанските пазари, особено в чувствителни сектори, като мляко и млечни продукти, говеждо, свинско и пилешко месо, плодове и зеленчуци.

Внимание ще бъде отделено и на развитието на цените и на нивата на производство в сектора на захарта след премахването на квотния режим.

Изключително важна е темата за нелоялните търговски практики. Очаква се законодателно предложение на Комисията през първото тримесечие на 2018 г. и Българското председателство ще работи за напредък по разглеждането му в рамките на Съвета.

Въз основа на работата на Естонското председателство, Българското председателство ще се стреми да финализира първоначалната позиция на Съвета по предложението за регламент относно спиртните напитки с оглед успешно провеждане на тристранни срещи с ЕП.

По отношение на сектора на горското стопанство се очаква Българското председателство да подготви участието на ЕС в 13-ата сесия на Форума на ООН по горите (UNFF) чрез приемането на заключения на Съвета. Председателството ще продължи да проучва начини за подновяване на преговорите по правнообвързващото споразумение за горите.

Във ветеринарната област Българското председателство ще се съсредоточи върху устойчивото управление на здравето на животните. В този контекст ще бъде обърнато специално внимание на ролята на дивите животни за управление на болестите, като разгледаме въпроси като наблюдение, контрол, икономическо въздействие, ловни практики, регионално сътрудничество и стратегии, с цел постигане на цялостен и интегриран подход към подобряване на управлението на здравето на животните в ЕС. През март 2018 г. Председателството ще организира семинар в София на тема „Ролята на дивите животни в контекста на здравето на животните“.

Темата за хуманното отношение към животните и по-специално хуманното отношение към животните по време на транспорт ще бъде друг приоритет на Българското председателство. Обсъждането на хармонизираното прилагане на действащото законодателство ще бъде важна част от българската програма. Конференция по темата ще се проведе преди срещата на главните ветеринарни служители в България през април 2018 г.

Българското председателство също така ще продължи усилията, положени от предишните председателства, във връзка с предложенията за регламенти относно ветеринарномедицинските продукти и относно медикаментозните фуражи с цел постигане на възможно най-голям напредък по време на разискванията в Съвета и на междуинституционалните преговори.

В областта на здравето на растенията Председателството ще продължи работата по темата за готовност за реакция в извънредни ситуации и изграждане на капацитет на националните компетентни органи в контекста на новото законодателство на ЕС за здраве на растенията и официалния контрол.

Рибарство

По отношение на политиката в областта на рибарството Българското председателство ще работи по многогодишните планове за управление, които се очаква да бъдат представени от Комисията през следващите месеци, а именно за западните води на ЕС и за западната част на Средиземно море, както и тези, които все още не са финализирани и все още се обсъждат в Съвета и Европейския парламент (евентуално тези за Северно море и Адриатическо море).

Що се отнася до тристранните срещи с ЕП, усилията ще бъдат посветени предимно на предложението за технически мерки и на Регламента за транспониране на мерките за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан.

В допълнение към горепосоченото очакваме да проведем първия обмен на мнения по предложението за изменение на Регламента на ЕС за контрол и своевременно приемане на измененията на Регламента на Съвета за общия допустим улов и квотите.

Външното измерение на общата политика в областта на рибарството остава важен приоритет в нашата програма, като значителна част от нея ще бъдат въпросите относно участието на ЕС в споразуменията за устойчиво партньорство и регионалните организации за управление на рибарството.

 

Leave a Comment