Индикативен график директни плащания: Зелените – април, дребните и младите – лятото

Министерство на земеделието, храните и горите публикува актуализиран индикативен график за предстоящи директни плащания по схемите и мерките от Кампания 2017, които ще бъдат извършени през календарната 2018 година.
индикативен график директни плащания 2017
Според графика:
20-30 януари – ІІ транш на преходната национална помощ за говеда, овце и кози
10-20 февруари – Предварително плащане по Мярка 13необлагодетелствани райони. Окончателното ще е между 10-20 юни
10-30 март – Обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и оранжерийни зеленчуци 
10-30 март – Зелени
20-30 март – Преразпределителни
20 март – 31 май – Мярка 10 „Агроекология и климат“
1-30 април – Мярка 11 „Биологично производство“
10-20 април – Тютюн
20-30 април – Протеинови
1 април – 10 юни – Мярка 214
1-10 май – Мярка 12 „Натура 2000″
10-20 май – Памук
20-30 май – Окончателно СЕПП
1-10 юни – Млади земеделци
20-30 юни – Дребни земеделци
До момента за Кампания 2017 в периода октомври – декември 2017 г. над 785 млн. лв. бяха изплатени на земеделските стопани по схемите за преходна национална помощ, схемите за обвързана подкрепа в сферата на животновъдството и схемата за единно плащане на площ.
Графикът за директните плащания е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания на субсидии.
От началото на месец март стартира и приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2018. В ДФ „Земеделие“ е създадена необходимата организация на работа за да получат земеделските стопани субсидиите си в срокове, максимално близки до заложените в индикативния график.

Leave a Comment