Благодаря!

благодаряДнес е Световният ден на думата „Благодаря“. Сигурно сте се замисляли за силата на думите. В тях има невидима енергия, които ние изпращаме на хората, с които общуваме. Понякога ги оскърбяваме, дори и неволно. Друг път ги въздигаме. Човек трябва да е отговорен за езика си, тъй като думите носят последствия – добри или лоши.

Думата „Благодаря“ е като роза сред останалите думи, заедно с „Обичам те“, „Добър ден“, както и с пожеланията, които си отправяме по празниците. Разбира се, те трябва да са изразени от сърце, а не шаблонно. Шаблонното „благодаря“ няма вкус и аромат, няма сила, то е пластмасова ябълка. Именно затова някой някога се е сетил да създаде празник на „Благодаря“.

Според психолозите думата „Благодаря“ и всички подобни думи за благодарност притежават магически свойства. Доказано е, че с тяхна помощ хората доставят радост един на друг, изразяват внимание и разменят положителни емоции – нещо, като слънчеви лъчи в този често мъглив и облачен живот.

Затова: Благодаря! – на читателите ни, на авторите, на критиците, на доброжелателите, на приятелите, но и на неприятелите също.

Leave a Comment


шест + 5 =