При промяна предназначението на гори или при сервитути се заплащат 1084 лв./дка

Сумата е за компенсационно залесяване и е определена със заповед на земеделския министър

гораСъс заповед от 2 януари 2018 г., публикувана днес в сайта на МЗХГ, земеделският министър определя цената на компенсаторно залесяване да е 1084 лева за декар.

Тя ще се заплаща през 2018 г. при промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори – държавна и общинска собственост по реда на Закона за горите.

Сумите, заплатени по банков път, ще са приход на съответното държавно предприятие по  Закона за горите – за горите, държавна собственост или на съответната община – за горите, които са общинска собственост.

Заповедта е влязла в сила от 1 януари 2018 г.

 

Leave a Comment


девет − 7 =