Днес празнуват специалистите в растителната защита

растенияДнес, 16 януари, е професионалният празник на работещите в сферата на растителната защита. С решение на правителството от 28 септември 2005 г. датата официално е избрана за отбелязване на трудната и отговорна професия, от която зависят реколтата и финансовите резултати на фермерите. По исторически данни у нас растителна защита се прилага вече 122 години, а началото е свързано с борбата срещу филоксерата по лозата.

По този повод Българска асоциация за растителна защита (БАРЗ) и Асоциация Растителнозащитна индустрия България (АРИБ), заедно с представители на Българската агенция по безопасност на храните, организират форум „Растителното здраве: Роля, значимост и перспективи“ в Аграрния университет в Пловдив. Той ще започне от 13 часа, а в програмата са включени доклади.

 

Leave a Comment