Слънчогледовите хибриди на Пионер са с равна или по-висока масленост от останалите на пазара

Най-високодобивният хибрид тази година е новият P64LL125 за конвенционално производство, с високо съдържане на масло са и по-новите P64LE121 и P64LC108

Експертите на „Пионер Семена България“ се срещнаха в Пловдив с повече от 250 зърнопроизводители от Южна България, за да припомнят характеристиките на познатите хибриди царевица, слънчоглед и да запознаят фермерите с новите пледложения. Продуктовият мениджър на „Пионер“ Иван Костадинов представи портфолиото на компанията.Той посочи плюсовете и перспективите в продуктовата листа на Пионер за слънчоглед и уточни някои въпроси за маслеността на слънчогледовите хибриди.

Ето най-важното, което съобщи на производителите на слънчоглед експертът:

Масленост

Иван Костадинов, Пионер

Всички наши хибриди и хибридите на всички останали фирми имат ниско, средно и високо маслено съдържание. То е генетично обусловено, но окончателният процент на маслено съдържание се определя в края на вегетацията. Затова определението „висок добив – ниско масло“ изобщо не е вярно. Колкото по-благоприятни условия имате за наливане на зърното до достигане на физиологична зрялост, очакванията за по-високо маслено съдържание би трябвало да са по-големи. При слънчогледа обаче е важно да има и баланс между азот, фосфор и калий. Торите ли само с азот, ще имате протеини и не толкова високо съдържание на масло.

Второ, когато сравненията са при различни полета при различни повторения и условия на отглеждане, един и същ хибрид може да ви даде разлика от 3 до 5%. За P64LL125, P64LE99 и P64LE25 съм получавал информация за маслено съдържание 48-52%. За Южна България това са изключително високи нива и няма как да ви кажа със сигурност, че ще ги получите. Но за Северна България на много места се достигат. Единствено и само шареният ни слънчоглед е с ниско маслено съдържание. Всички останали хибриди, които имаме в момента и на пазара са със средно и много високо маслено съдържание.

Наблюдения през 2015-2017 г. показват, че независимо от добивите P63LE113 е с 1,5% по-високо маслено съдържание от P64LE25 и с 2% повече от P64LE99.

В Южна България се отглеждат приоритетно хербицид толерантни хибриди, заради скъсения сеитбооборот.

Хибриди

P63LE113. За миналата година е с много висок стабилен добив и с много високо маслено съдържание. От гледна точка на болестите, той е устойчив и толерантен така както е P64LE25 – на всички раси мана, всички раси синя китка, на фомопсис. Когато внасяте фунгицид, първото третиране задължително трябва да бъде във фаза 10-ти лист, височина до коляно. Тогава се контролира фомопсисът. При поява на признаци за заболяването фомопсис вече е твърде късно за внасяне на фунгициди. Внася се също фунгицид за склеротиния по питата. Досега не съм виждал склеротиния по питата, обикновено тя засяга стъблото и корените. Ние препоръчване внасянето на фунгицид само за Северна България при шарения слънчоглед. При останалите хибриди може да се внесе фунгицид, ако условията налагат.

IMG_3632P64LE25 от гледна точка на стабилност на добивите към момента ни е водещият хибрид. Тази година ще имаме демо опити от нови хибриди, които са по-ниски и с по-здраво стъбло, същото масло и по-висок с 2-3% добив. Тези хибриди ще имат коренно различен хабитус от P64LE25. Ще са с по-малки листа, по-тънко стебло, но въпреки всичко ще бъдат много по-здрави. За 2018 г. не мога да предложа по-стабилен за Южна България хибрид от P64LE25 сред хибридите, които са на пазара и се продават.

За Софийско и за полета с по-висока надморска височина се отнася същото - P64LE25 и P63LE113, тъй като в някои случаи P64LE99 закъснява с узряването и създава проблем при прибирането. Единствено във фаза буен растеж от 10-ти лист до цъфтеж, ако има много влага и не много високи температури, които бързо да изпаряват, тогава има опасност от прерастване на P64LE25 и не толкова здраво стъбло.

Хибридът P64LE121 е изключително добре адаптиран за най-южните части на страната и за леките почви, където много бързо се изпарява водата. За Южна България хибридът е устойчив на всички раси синя китка. Характеристиката му е сухоустойчивост и стабилен добив. В тази част на страната той дава винаги по-високи резултати в сравнение със Северна България.

P64HE118 е високоолеинов хибрид, изключително търсен, при това без да му правим особена реклама. Той е доста разпространен и наложил се, но имайте предвид, че е устойчив само на раси А – Е синя китка.

P64LE99 е най-късният ни хибрид за максимален добив при Express толерантните ни хибриди, но за Южна България е подходящ единствено за полета с близка подпочвена вода и до реки. Той по-скоро е хибрид за Северна България. За Южна България P64LE25 е много по-стабилен като добиви.

В никакъв случай Пулсар плюс или Пулсар не бива да се прилага в полета с хибриди от Express технологията.

ПионерP64LC108 е вторият ни Clearfield® хибрид, разпространен в Южна България. Той е изключително конкурентен, много добре адаптиран. Хибридът е толерантен само на Пулсар. Характерно за него е, че има максимална защита за синя китка, а това е голямо предимство. Потенциалът за добив на P64LC108 е много висок за Южна България, за Северна не чак толкова.

P64LP130 е новият хибрид в  Clearfield® Plus сегмента, който предлагаме от тази година. Много близък е като характеристика до P64LC108. Тази година ще се тества на повече полета. През 2017 г. го имахме само като предварително изпитване. Плюс на този хибрид е генетичната му устойчивост против ръжда. Защитен е от мана и от повечето раси на синя китка.

Нов конвенционален хибрид е P64LL125. Той е устойчив на всички раси синя китка, има достатъчно добра толерантност на мана. Това е най-високодобивният ни хибрид, с който разполагаме.

Шареният слънчоглед е само конвенционален – хибридът P64BB01. Следващата година ще имаме хербицид толерантен шарен слънчоглед.

Leave a Comment