НАЗ се готви за отчетно-изборно събрание на 23 февруари

лого НАЗНационалната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) се готви за поредното си отчетно-изборно събрание. То ще се проведе на 23 февруари в град Хисаря, област Пловдив. Предишното отчетно-изборно събрание бе през март 2016 г., когато за председател на Управителния съвет на НАЗ бе избран Светослав Русалов, зърнопроизводител от с. Труд, област Пловдив. Според устава на организацията председателят се избира за срок от две години, като няма ограничения колко пъти той може да бъде преизбиран. Събранието ще гласува и състава на Контролния съвет, в който през този мандат участват Ангел Вукодинов, Иван Караиванов и Радостина Димитрова.

В дневния ред са включени отчети на председателя, на УС, в който участват всички председатели на регионалните структури, и на Контролния съвет. Предвижда се изменение и допълнение на устава и правилника на сдружението. След избора на председател и на Контролен съвет ще се приеме бюджета на НАЗ и ще се определи размера на членския внос.

Събранието ще започне в 10 часа, а при липса на кворум началото ще се отложи за 11 часа.

 

Leave a Comment